Hoppa till innehållet
Doktorand Ida Lindh framför "forskarväggen" i Forum, Campus Skellefteå

Entreprenörskap, nytt forskningsområde i Skellefteå

Publicerad: 14 mars 2014

Ida Lindh, doktorand på Luleå tekniska universitet och verksam i Skellefteå ska forska på entreprenöriellt lärande i skolan. Skellefteå kommun, känd för sin entreprenörsanda och långa tradition av entreprenörskap i skolan, ska fungera som utvecklingskommun i forskningsprojektet

Skellefteå är en innovativ kommun med många små och medelstora företag. Det finns en tradition av Ung Företagsamhet i grund- och gymnasieskolan och nu tas ännu ett steg på den vägen där Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet delar på en doktorand placerad i Skellefteå.

Bakgrunden är att entreprenöriellt lärande är inskrivet i läroplanen och ska finnas med som röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

- Det finns dock stora variationer på hur olika skolor och olika lärare jobbar med entreprenöriellt lärande i skolan, och även en osäkerhet kring vad det egentligen innebär, berättar Ida.

Entreprenöriellt lärande i skolan handlar inte om att alla elever ska lära sig att starta företag utan snarare om att skolan skall arbeta för att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser. Dessa beskrivs i läroplanen som förmåga att ta ansvar och initiativ, kreativitet, mod och nyskapande samt förmåga att se och agera på möjligheter. Begreppet entreprenöriellt lärande är i grunden relaterat till den process genom vilken entreprenörer lär.

– Det är därför viktigt att lära sig mer om begreppet entreprenöriellt lärande och hur det kan förstås också i kontexter som skola och utbildning, berättar Ida. Därför inleder hon sin forskning om entreprenöriellt lärande med att studera hur entreprenörer lär, och hur detta kan förstås och implementeras i skolan för att entreprenöriellt lärande ska komma fler elever till del. 

Handledare är Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.