Hoppa till innehållet
Cloudberry-gruppen vid LTU: Michael Nilsson, Jan Pettersson, Mikael Börjeson, Marie Nolin och Karl Andersson.

Nationell tillväxt med hjälp av hantering av stora datavolymer

Publicerad: 27 februari 2014

Datacenter- och cloudbranschen växer fort. Sverige har fått global uppmärksamhet för att vara ett bra ställe att etablera dataverksamhet på. Vi har stabil försörjning av grön energi, bra arbetskraft, bra datanätverk och bra klimat.

Mikkael_borjeson_Karl_Andersson.jpg
Mikael Börjeson och Karl Andersson, båda Cloudberry Datacenters. Karl Andersson är även ansvarig för utbildningen datornätverk vid LTU.

Mikael Börjeson, projektansvarig för Cloudberry Datacenters vid Luleå tekniska universitet, introducerade Cloudberry-projektet för de 55 personerna som deltog i en workshop på LTU i Skellefteå. Projektet handlar om forskning och kompetensuppbyggnad inom datacenter.

– Denna verksamhet är höggradigt internationell, varför vi måste nå ut både nationellt och internationellt för att bygga nätverk och kontakter med nyckelaktörer, säger Mikael Börjeson.

– Vi ser etableringen av Facebook i Luleå och KnC Miner i Boden och tror att fler etableringar tillkommer i vår region. Mycket säljarbete bedrivs redan för att få etableringar hit och i vill skapa en miljö för forskning och innovation som hjälper aktörerna att utvecklas.

DSC_2916.JPG
Demonstration av pilotprojekt

Pilotprojekt på gång 

– Fokus för Cloudberry-projektet är grönare och smartare datacenter. A och O är att datacenter är tillförlitliga.  Även energifrågorna kring datacenter är centrala då hantering av allt större datamängder kräver mycket energi, säger Mikael Börjeson. 

– Vi bygger ett partnernätverk och en process som samlar forsknings- och innovationsverksamheten inom området och har redan initierat fem pilotprojekt. Design och utbildning är andra viktiga delar i processen. Ett problem kan vara ett underskott på IT-kunnig arbetskraft, vilket vi också adresserar i projektet.

workshop.jpg
Workshop

I workshopen deltog datacenter, forskningsinstitut, stora och små företag, representanter från flera kommuner, gymnasieskola, universitet, myndigheter med flera. 

Dagen avslutades med ett dialogcafé där deltagarna diskuterade vad man vill få ut av Cloudberry-projektet och vad man själv kan leverera.