Hoppa till innehållet
Doktorand Dan Johansson beredd att starta fälttester

Testning av mätverktyg för vägkvalitet

Publicerad: 5 mars 2014

Luleå tekniska universitet har besökt företaget Roadroid som utvecklat ett verktyg för insamling av kvalitetsdata för vägar. Verktyget körs i en vanlig smartphone som monteras i frontrutan. I en webbaserad applikation kan användarna göra analyser och uppföljningar och planera framtida åtgärder. Mätdata aggregeras i segment om 100 meter i vägens längsled och presenteras enligt den internationella skalan IRI, International Roughness Index.

Väghållare som Trafikverket och Sveriges kommuner kan spara stora summor om underhållsinsatser sätts in i tid och skador inte tillåts fortplantas eller förvärras. Skador på fordon och bränsleförbrukningen kan minska.

Efter en inledande presentation vidtog fälttester. Insamlat data studerades sedan i webbvyn och analyser gjordes.

LTU i Skellefteå får tillgång till verktyget och kommer nu att testa det i lokal miljö och göra en utvärdering.

Företaget Roadroid har vunnit flera internationella priser, bl.a. FNs World Summit Award, Global Champion in eGovernance.