Hoppa till innehållet

Doktorander spikar sina doktorsavhandlingar

Publicerad: 4 september 2015

Tre doktorander spikar sina doktorsavhandlingar i samband med Forskarfredag i Skellefteå. Deras forskningsämnen är Träfysik, Träteknik och Mobila system. Välkomna till Spikningsceremoni i Forumhuset, Campus Skellefteå 25 september kl 11.15.

Disputationerna sker därefter på Luleå tekniska universitet i Skellefteå, A-huset, Hörsal A:

Carmen Cristescu, Träteknik 23 september kl 10.00

Daniel Granlund, Mobila system 30 september kl 10.00

Tommy Vikberg, Träfysik 9 oktober kl 10.00

Carmen Cristescu
Carmen Cristescu Träteknik

Carmen Cristescu - Träteknik
Disputation 23 september kl 10.00 i Hörsal A

En skiva utan lim - Denna avhandling beskriver hur fanér utan lim kan sammanfogas till en helt ny typ av skiva genom enbart sammanpressning under värme. Forskningen har fokuserat på hur temperatur, tryck och presstid inverkar på skivan egenskaper, främst hållfasthet, kulör och fuktbeständighet

Daniel Granlund
Daniel Granlund Mobila system

Daniel Granlund - Mobila system
Disputation 30 september kl 10.00 i hörsal A

On Mobility Solutions in Heterogeneous Networking Environments - Forskningen handlar om att stödja mobilitet på ett säkert och skalbart sätt i heterogena nätverksmiljöer. En universell arkitektur föreslås där mobilitetshantering, för allt från datorer till små strömsnåla sensorer, hanteras i samma infrastruktur. En aktiv mätmetod föreslås även som förbättrar nätverksval för mobila enheter i belastade nätverk.

Tommy Vikberg
Tommy Vikberg, Träfysik

Tommy Vikberg - Träfysik
Disputation 9 oktober kl 10.00 i Hörsal A

Industrial Wood Drying, Airflow Distribution, Internal Heat Exchange and Moisture Content as Input and Feedback to the Process. Visionen var att förbättra den industriella trätorknings-processen och torkningskvalitén. Fuktkvotsmätning före och efter torkning för säkrare indata och återkoppling av torkresultat undersöktes samt lufthastighetsfördelning och inre värmeåtervinning i själva torkprocessen med målet att minska torkrelaterade energikostnader.