Hoppa till innehållet
Magnus Fredriksson, forskare vid träteknik, Luleå tekniska universitet. Foto: Kersti Bergkvist.

Stipendium tar träforskare till Kanada

Publicerad: 7 maj 2015

Magnus Fredriksson, forskare i träteknik vid Luleå tekniska universitet, har fått ett stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen för att våren 2016 arbeta som postdok vid University of British Columbia i Vancouver, Kanada.

Stipendium.jpeg
Magnus Fredriksson tar emot stipendiet av USA:s Sverigeambassadör Mark Brzezinski.

Nyttjar skogen bättre

– Jag kommer att fortsätta det arbete jag gjorde under mina doktorandstudier, vilket behandlar produktionsmetoder för träindustrin, baserat på röntgenskanning av stockar. Dessa metoder utnyttjar skogsråvaran på ett mer effektivt sätt med hjälp av modern skanningsteknik i form av industriell datormografi. En sådan effektivisering har såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar eftersom träindustrins lönsamhet kan förbättras utan att behöva öka uttaget av timmer från våra skogar, säger Magnus Fredriksson, forskare i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Knyter kontakter i Kanada

Förutom att kunna utveckla sin egen forskning tror Magnus Fredriksson att postdok-vistelsen i Kanada kommer att vara nyttig på andra sätt.

Magnus_Fredriksson_stipendium.jpg
Kanadas ambassadör Kenneth Macartney (till vänster) i samspråk med Magnus Fredriksson, Luleå tekniska universitet.

– Jag hoppas kunna knyta en del nya kontakter med duktiga träforskare i Kanada, samt få en inblick i nordamerikansk träindustri. Förhoppningsvis kan detta också leda till ett ökat samarbete mellan Luleå tekniska universitet och University of British Columbia. Sedan blir det förstås utvecklande för mig personligen att bo och arbeta i ett annat land i sex månader.

Kontantstipendiet från Sverige-Amerika Stiftelsen har donerats av Stiftelsen Bergsing Axel Ax:son Johnsons stipendiefond.

Om Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerikastiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Drygt 20 doktorander och postdoks mottog nyligen sina stipendier vid en ceremoni i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

Kontakt

Magnus Fredriksson

Fredriksson, Magnus - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585708