Hoppa till innehållet
Dan Johansson, Luleå tekniska universitet, vid spikningen av sin doktorsavhandling.

Två nyanser av IT och mobilitet

Publicerad: 16 januari 2015

Hur ny teknik kan användas för att göra digitala tjänster tillgängliga varsomhelst och närsomhelst. Det är ämnet för en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Traditionella datorer har i allt högre grad ersatts av bärbara enheter som smartphones och surfplattor vilket kräver helt nya lösningar för mobilitet.

I takt med att datorn, och i förlängningen även användaren, blivit allt mer mobil, har förutsättningarna också skapats för att göra själva tjänsterna mobila. En viktig del i leverensen av en digital tjänst är själva datorprogrammet, eller applikationen.

– Under mina år som doktorand har jag studerat två nyanser av tjänstemobilitet. Den ena handlar om att kunna göra själva applikationen mobil, att kunna flytta den mellan olika datorer och smarta enheter under tiden den körs och anpassa den till den nya värdenheten, säger Dan Johansson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Lösningar på utmaningar 

Att åstadkomma applikationsmobilitet är förenat med många utmaningar, till exempel olikheter mellan nätverk och nätverksoperatörer, att olika applikationer byggts med olika programspråk och att se till att rätt applikation överförs till rätt enhet vid rätt tillfälle, och så snabbt som möjligt. Dan Johanssons avhandling presenterar lösningar på dessa frågor.

– En annan nyans av tjänstemobilitet som jag tittat på är mobila e-tjänster, det vill säga internetbaserade tjänster som ska vara tillgängliga över alla tänkbara plattformar vid varje givet tillfälle. Det blir särskilt viktigt om utgivaren av tjänsten är en myndighet, fortsätter Dan Johansson.

Tillsammans utgör applikationsmobilitet och mobila e-tjänster två mycket spännande områden som kan förändra användarens vardag men också användarens roll i IT-samhället, från passiv konsument till medkreatör av digitala tjänster.