Hoppa till innehållet
Träfaner_Carmen
Längst ned är obehandlad bokfanér och ovanför det visas den färdiga produkten när den behandlats i temperaturerna 200, 225 och 250°C. Foto: Lucian Trofin. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Unikt trämaterial för världsmarknaden

Publicerad: 25 september 2015

Ett nytt tåligt, starkt trämaterial med hög fuktresistens har tagits fram av forskare vid Luleå tekniska universitet. Produkten har en miljövänlig tillverkningsprocess och passar utmärkt som byggmaterial. Den bedöms ha en god potential på världsmarknaden.

– Intressanta tillämpningar för materialet är exempelvis golv och tak där god vattenresistens och temperaturtålighet eftersträvas. Det passar också bra som utomhusfasad eftersom materialet står emot mögelpåväxt och UV-ljus på ett bra sätt, säger Carmen Cristescu, forskare inom träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå som tagit fram produkten.

Carmen_Cristescu
Carmen Cristescu, teknologie doktor i träteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Kersti Bergkvist.

Tryck och värme

Det nya trämaterialet skapas genom självbindning av fanér genom att ett antal obehandlade träfanér sammanfogas under högt tryck och hög temperatur, ca 250°C. Den miljövänliga processen sker utan lim eller andra kemiska tillsatser och resultatet blir en komprimerad brun träskiva med förbättrade egenskaper som passar utmärkt som byggmaterial.

– Vid tillverkning av konstruktionsdetaljer kan processen vara särskilt intressant eftersom materialets densitet kan förutbestämmas innan pressning och optimeras efter konstruktionens behov, säger Carmen Cristescu.

Andra fördelar med trämaterialet är att det är brandtåligt, formstabilt och isolerande. Genom att kombinera parametrarna temperatur, tryck och presstid har Carmen Cristescu kunnat optimera materialets egenskaper. Via färgförändringen på skivornas kanter kunde hon också förutsäga materialets hårdhet. Carmen Cristescu har i huvudsak använt träslaget bok, men har också börjat testa metoden på furu, gran, björk och asp.

Utmaningar med kommersialisering

Patent på tillverkningsmetoden ägs av LTU Licens och förhandlingar förs med både svenska och finska intressenter. En del arbete återstår dock innan det kan bli aktuellt med en kommersialisering av det nya materialet som har god potential att slå igenom på världsmarknaden.

– Den viktigaste frågan är att kunna kontrollera tjocklek och färg på brädorna. Trä är ett komplext naturmaterial och självbindningsprocessen, där materialet delvis bryts ned, är inte helt enkel att styra på grund av detta. För att accepteras av marknaden krävs väl testade och dokumenterade materialegenskaper innan det kan introduceras för kunder och producenter, säger Carmen Cristescu.

Den nya träprodukten presenteras i Carmen Cristescus doktorsavhandling: Influence of pressing parameters on mechanical and physical properties of self-bonded laminated beech boards.

Finansiärer för projektet har varit Frans och Carl Kempes minnesstiftelse, Vinnova (SkeWood), Sparbanksstiftelsen Norrland och Luleå tekniska universitet. Dick Sandberg och Olov Karlsson vid Luleå tekniska universitet har varit handledare.

Kontakt

Nyheten i media