Hoppa till innehållet

Universitetets elkraftsforskning firade 10 år

Publicerad: 27 februari 2015

Forskningsämnet elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå kan se tillbaka på tio händelserika år. Ordet snöbollseffekt är en passande beskrivning för den utveckling som elkraftsforskningen haft under Math Bollens ledning.

Elkraftsforskningen tog fart när Martin Lundmark lyckades locka den internationella elkraftsprofilen Math Bollen till Skellefteå, något som gav gruppen en stark akademisk legitimitet. Under Math Bollens ledning har universitets elkraftsforskning haft en stadig utveckling med starkt stöd från branschen, inte minst Skellefteå Kraft. Sedan ett antal år bedriver man också en högskoleingenjörsutbildning i elkraftteknik, en satsning som gjorts tillsammans med elkraftsindustrin i syfte att möta branschens behov av elkraftsingenjörer.

Populär platsannons

2014 blev elkraftteknik ett forskningsämne med Math Bollen som ämnesföreträdare. Gruppens internationella engagemang är stort och Math och hans kollegor är idag i en position där man i högsta grad driver elkraftsforskningen framåt. Ett tecken på gruppens status är den respons man fick när nya doktorander skulle rekryteras.

– När vi satte ut en annons om att vi sökte doktorander fick vi in 93 ansökningar, varav de flesta från utlandet. Det är glädjande att så många vill forska tillsammans med oss. Vår forskning fokuserar på elkvalitet och att undersöka hur exempelvis omställningen till ett hållbart energisystem påverkar elnätet. Elnätet ska inte vara ett onödigt hinder för den omställningen, säger Math Bollen, professor och ämnesföreträdare vid ämnet elkraftteknik, Luleå tekniska universitet.

En perfekt pusselbit

10-årsjubileet samlade personer från såväl akademi som elkraftsindustrin och bjöd på intressanta föredrag, däribland Math Bollens installationsföreläsning. Elisabet Kassfeldt, prefekt på institutionen för teknikvetenskap och matematik, höll också en presentation i vilken hon gladdes åt att man nu nått målet med att göra Elkraftteknik till ett forskningsämne.

– Efter att vi tittat på Math Bollens meritlista var det självklart att vi ville välja honom till professor och ämnesföreträdare vid Luleå tekniska universitet. I och med rekryteringen av Math Bollen har elkraftteknik nu tagit det sista steget och blivit ett fullödigt forskningsämne, det är vi väldigt glada för. Vi har sett hur han och gruppen nått framgångar internationellt, och att de varit duktiga på att attrahera finansiärer.

– Elkraftteknik passar väldigt bra in i universitetets profil och det är en perfekt pusselbit för förnybar energi, ett av våra starka forsknings- och innovationsområden. När det gäller framtida utmaningar så blir det viktigt att locka ännu fler studenter till högskoleingenjörsutbildningen i elkraftteknik, säger Elisabet Kassfeldt.

Vill se fler tjejer

Yvonne Ruwaida, statssekretare på miljödepartementet, blev i fjol färdig elkraftsingenjör och tillhörde den första kullen av utexaminerade studenter på elkraftteknik. Hon gav sin syn på varför unga människor har svårt att hitta till branschen.

– Det är inte ett ämne som enkelt låter sig förklaras och vägen till förståelse kan vara ganska lång. Det är även svårt att hitta litteratur inom elkraft, och man måste förlita sig på ganska komplicerade handböcker. Är du inte inne i branschen blir ämnet helt enkelt svårtillgängligt. Jag tycker dock resan är väl värd att göra, och jag vet att jobbet som elkraftsingenjör exempelvis skulle passa många av mina tjejkompisar. Du behöver vara nyfiken, kunna ta ansvar och ha en analytisk förmåga – då finns förutsättningarna för en karriär inom elkraft.

Kontakt

Math Bollen

Bollen, Math - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713