Hoppa till innehållet
Kai Yang, doktor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Foto: Kersti Bergkvist.

Vindkraftsparker stör inte som förväntat

Publicerad: 10 juni 2015

En ny doktorsavhandling av Kai Yang vid ämnet elkraftteknik handlar om i vilken utsträckning vindturbiner orsakar störningar, så kallade övertoner, i elnätet. Arbetet bidrar till en bättre förståelse av störningar i samband med utbyggnad av vindkraft.

De senaste åren har forskarna på ämnet elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå studerat störningar i elkraftnätet, så kallade ”övertoner”, i samband med vindturbiner och vindparker.

Störning utan att störa

– När forskare inom elkraft talar om störningar avses något som avviker från sitt idealvärde och att man kan mäta hur mycket det avviker. Så länge störnivåerna är låga är det egentligen ingenting som störs och då är det inget problem. Det finns gränsvärden i standarder och regelverk som inte får överskridas och det är elnätsföretagens uppgift att se till att det inte händer, säger Math Bollen, ämnesföreträdare i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Det visade sig att vindturbiner inte är en så stor källa till övertoner, och medförande störningar av andra apparater, som vi tidigare trott. Istället upptäcktes en annan typ av ovanlig störning, så kallade mellantoner. Vi såg också att övertoner som visas i mätningar bara delvis kommer från vindturbinerna, istället orsakas störningar i högre grad av källor utanför vindkraftsparken. Men det är vindkraftparkens utformning som förstärker dessa externa störningar, säger Kai Yang, teknologie doktor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Kunskap hjälper utbyggnad av vindkraft

Arbetet har bidraget till en bättre förståelse om övertoner i samband med utbyggnad av vindkraft. Det görs många studier om detta och därför har Kai Yang, tillsammans med sin handledare, utvecklat en systematisk metod för att göra sådana studier.

Mätningar av övertoner har gjorts med hjälp av Skellefteå Kraft och studier av spridning av övertoner har gjorts i samarbete med Areva T&D i Storbritannien, STRI i Göteborg, Universitetet Carlos III i Madrid och Universitetet i Hong Kong.

Fortfarande finns frågor att lösa, och därför kommer doktoranden Daphne Schwanz att fortsätta forskningen om detta.

Kontakt

Math Bollen

Bollen, Math - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713