Hoppa till innehållet

Workshop för bättre kvalitet i vandringstorkar

Publicerad: 12 oktober 2015

TräCentrum Norr (TCN) vid Luleå tekniska universitet driver tillsammans med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, projektet Robust processtyrning av vandringstorkar för jämnare torkningskvalitet. Nyligen hölls en workshop där torkoperatörer från industrin träffades och utbytte erfarenheter.

– Det var en väldigt lyckad workshop med bra uppslutning av operatörer från svenska sågverk. Under mötet presenterades resultat från en förstudie och vi diskuterade problem med processtyrning och torkningskvalitet i vandringstorkar. Workshopen är ett utmärkt sätt att lära sig av varandra, säger Margot Sehlstedt-Persson, biträdande professor i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Jämn torkning ger bättre virke

Bakgrunden till projektet är att allt fler sågverk har investerat i nya vandringstorkar med stor kapacitet och nya möjligheter. Torkningen har stor betydelse för virkets kvalitet.

– Kunskapen att styra torkarna för en jämn torkningskvalitet har dock hamnat på efterkälken, exempelvis hur man hanterar avvikelser, tolkar processparametrar samt ha en plan för när något går snett. Syftet med projektet är att identifiera problemställningar som dagens torkoperatörer måste hantera, säger Fredrik Persson, SP, som leder projektet tillsammans med Margot Sehlstedt-Persson.

Vill öka intresset

Den primära målgruppen för workshopen var sågverk anslutna till TCN. Även andra sågverk var välkomna. 16 deltagare från industrin, en från torkleverantören Valuetec, samt personer från universitetet och SP deltog.

– De viktigaste frågeställningarna för oss framöver är att lyfta intresset för torkningsfrågor inom sågverksindustrin och att lyfta intresset för det forskningsbehov som finns inom torkningsprocessen. Vi vill få en bättre processförståelse samt utveckla adaptiva styrsystem. Dessutom vill vi verka för att höja torkoperatörernas status och röst inom sågverksindustrin, säger Margot Sehlstedt-Persson.

TCN:s rapport för projektet kommer att publiceras inom kort.