Spikningsceremoni och stipendier från Rönnbäret

Publicerad: 14 december 2016

Det var inte bara Lucia som firades den här dagen utan även två forskare vid Luleå tekniska universitet. Sarah Rönnberg och Robert Brännström fick vardera 300 000 kr i stipendium av stiftelsen Rönnbäret. Dessutom hölls en spikningsceremoni för en doktor och fyra licentiater.

I Forumhuset på Skellefteå campus hölls en ceremoni där stiftelsen Rönnbäret delade ut stipendier till Sarah Rönnberg för projektet "Småskalig elproduktion" och till Robert Brännström för projektet "Spetskunskap för global konkurrenskraft". Båda projekten har en koppling till Skellefteå 2030, Skellefteås utvecklingsarbete för att bli en ännu attraktivare plats och få fler invånare. 

Pedro Ah Shenga som disputerat i träteknik spikade sin avhandling Sawing Strategies for Tropical Hardwood Species.

Fyra licentiater "hängde" också sina uppsatser; José Couceiro, Azam Bagheri, Benedikt Neyses och John Laury.

Kören-kören avslutade med doktorsången.