Hoppa till innehållet

Tre forskare presenterade nya rön inom träteknik

Publicerad: 12 augusti 2016

I juni presenterade tre forskare i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå sina doktorsavhandlingar. Gemensamt för studierna är att de syftar till att stärka svensk träindustri.

Ola Dagbros avhandling handlar om att öka kunskapen om industriellt framställt värmebehandlat trä och även om hur förtroende byggs regionalt. I studien jämförs olika egenskaper hos termiskt modifierat trä som framställts industriellt i Sverige och Finland. Studien bidrar även till att öka kunskapen om förtroendeskapande processer mellan akademi och näringsliv.

Björn Källander har i sin forskning arbetat med torkning och termisk modifiering av trä och undersökt hur träet påverkas av provstorlek, satsstorlek och klimat. Studierna handlar om hur både dimensionen på materialet som behandlas och storleken på satsen och kammaren påverkar processen och slutresultatet. Arbetet syftar till att förbättra styrningen av industriella processer och förbättra möjligheterna att tillämpa resultat från försök i laboratorier i industriell produktion.

Samuel Forsman har studerat hur snickeriindustrins processer kan effektiviseras genom resurseffektivt produktionstänkande och tredimensionell rumsmätning och modellering. Tillhandahållande av högt förädlade snickeriprodukter till byggindustrin är ett nytt forskningsområde och branschen har kritiserats för bristande kvalitet och effektivitet. Utvecklingen av Lean produktionsprinciper och supply chain management är innovationer som vanligen föreslås för att öka graden av industrialisering i byggbranschen. 

Läs mer om resultatet från forskningen via länkarna till respektive avhandling.

Taggar