Hoppa till innehållet

”Träindustrin är en framtidsbransch”

Publicerad: 7 april 2017

Till hösten startar Luleå tekniska universitet i Skellefteå en ny högskoleingenjörsutbildning i träteknik. En som gillar detta är Tomas Ivarsson, sekreterare vid Svenskt Trätekniskt Forum, då han ser att träbranschen är i behov av fler ingenjörer.

– Behovet av kompetens är stort, det är vi alla i träbranschen överens om. Utvecklingen inom de flesta verksamhetsområden går oerhört snabbt och frågan om tillgången på välutbildade personer är av hög prioritet. Samtidigt står träindustrin inför en kraftig generationsväxling, vilket är ett bevisbart faktum. Med tanke på vår framtida konkurrenskraft måste träingenjörer utbildas samtidigt som industrin måste ta sitt ansvar och ge möjlighet till anställning. Behovet av övrig välutbildad personal på operatörsnivå är minst lika stor vill jag betona, säger Tomas Ivarsson, som arbetar för Svenskt Trätekniskt Forum med syfte att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Konferens om produkt- och träutveckling

Svenskt Trätekniskt Forum höll årsmöte och konferens på Luleå tekniska universitet där representanter från företag i träbranschen samt träforskare vid LTU deltog. Temat var produkt- och träutveckling för ökad konkurrenskraft. På konferensen så presenterade bland annat flertalet forskare aktuella forskningsprojekt. Den starka träforskningen som finns vid universitetet samt det faktum att man redan har en masterutbildning i trä gör att en utbildning på grundnivå blir ett naturligt steg. Något Tomas Ivarsson också höll med om.

– Luleå tekniska universitet i Skellefteå har goda förutsättningar för en högskoleingenjörsutbildning i träteknik tack vare sin långa erfarenhet av utbildning och forskning.

Högteknologisk bransch med ljus framtid

Frågan om hur han skulle beskriva yrkesrollen för någon som väljer att utbilda sig till träingenjör gör att Tomas Ivarsson lyser upp.

– Här finns alla möjligheter. Idag är träindustrin högteknologisk och av flera olika skäl krävs ”rätt person på rätt plats”. Inom den träindustriella näringen är utvecklingsmöjligheterna goda och branschen spänner över allt från råvara till färdig produkt. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från produktionsoptimering, personal- och produktutveckling till exempelvis teknik och marknad. Det finns plats för alla i denna kedja samtidigt som trä är ett naturligt och miljövänligt material. Jag törs påstå att framtidsutsikterna är goda, inte minst med tanke på det ökade behovet av byggnation både inom och utanför landets gränser. Vi ser redan nu tydliga tecken på detta, vilket vittnar om att träindustrin är en framtidsbransch!