Karl Andersson, projektledare/forskare och Dan Johansson, forskare som arbetar med applikationsmobilitet i projektet NIMO. Båda LTU Skellefteå.

Säkerställande av framtidens välfärd via e-tjänster

Publicerad: 15 juni 2012

Målet med projekt NIMO är att säkerställa framtidens välfärd. Genom effektivare sätt att leverera public service via e-tjänster kommer medborgarna i slutändan att uppleva förbättrade tjänster till en lägre kostnad.
Karl Andersson, forskare vid LTU, leder projekt NIMO, ett stort samarbetsprojekt med syfte att etablera en gemensam forskningsplattform inom mobilitet och samverkan mellan staten och medborgarna.

E_seminarium.jpg
Föredragshållare vid invigningen av NIMO projektet

Projekt NIMO “Nordic Interaction and Mobility Research Platform” pågår fram till år 2014 och har beviljats beviljats sjuhundra tusen euro från EUs regionala utvecklingsfond.

 

Bildtext: Projektet NIMO invigdes i november 2011  av LTUs prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund. Bild från vänster: Dan Johansson LTU, Ann-Christin Westerlund Skellefteå kommun, Birgitta Bergvall-Kåreborn LTU, Karl Andersson LTU.

Appar på mobilMedium.jpg
Appar

Texten nedan baseras på en intervju med Karl Andersson och Dan Johansson, Luleå tekniska universitet

 

Hur skulle du definiera rollen och arten av e-tjänster?

E-tjänster är IKT-baserade och ger medborgarna möjlighet att interagera med kommuner och statliga myndigheter.  Tjänsterna ger tillgång till självservice och säkerställer att förfrågningar och ansökningar hanteras på ett säkert sätt.

Vilka är de viktigaste målen för ”Nordic Interaction and Mobility Research Platform "(NIMO)?

Projekt  NIMOs främsta mål är att hitta nya vägar för integration och mobilitet. Vi har speciellt inriktat oss på en ny generation av e-tjänster som möjliggör platsbaserade tjänster och multi-channel stöd (vilket betyder att en mängd olika enheter stöds).

 I vilken utsträckning är NIMOs aktiviteter begränsade av den relativt låga spridningen av informationsteknik bland äldre människor? Hur kan detta åtgärdas?

IKT-baserade tjänster bör på sikt bli enkla att använda och tillgängliga för stora grupper av medborgare oavsett ålder, bakgrund eller teknisk kompetens. En viktig aspekt är användningen av IKT-relaterade verktyg inom äldreomsorgen. Den NIMO grupp som arbetar i Rovaniemi, Finland  riktar sin forskning mot användningen av sociala medier för äldre människor.

Är ett effektivt samarbete mellan universitet, IKT företag och offentlig sektor  viktigt för att säkra en väl fungerande regional utveckling i norra delarna av Sverige och Finland?

Absolut! Både norra delarna av Sverige och Finland är relativt långt framme vad gäller IKT-forskning och IKT-relaterade företag. Dessutom tar den offentliga sektorn itu med utmaningen med den åldrande befolkningen som kräver mer äldreomsorg. Genom att arbeta tillsammans via NIMO kan vi bygga vidare på varandras styrkor.

Vilken kompetens och sakkunskap tillför de partners som deltar i projektet?

Lapplands universitet i  Finland  har en stark fakultet för konst och design, samtidigt som universitetet i Uleåborg bidrar med sin banbrytande kunskap inom media och 3D Internet. Företag och berörda kommuner är alla mycket aktiva inom området e-tjänster. Tillsammans skapar vi en plattform och utvecklar intressanta lösningar inom området för e-tjänster.

Hur mottagliga har regeringarna varit för e-demokrati? Vilka teknikåtgärder har vidtagits för att erbjuda tjänster till medborgarna?  

Skellefteå kommun jobbar aktivt med frågan numera.  Användandet av teknik som smartphones och pekplattor i kombination med användarvänliga webtjänster, är etablerat idag. NIMO Projektet arbetar också med verktyg som gör det möjligt för medborgarna att delta med förslag och synpunkter på nya fysiska infrastrukturprojekt,  som parker, cykelvägar, arenor, simbassänger etc.

Vilka fördelar innebär det gränsöverskridande samarbetet?

Det har visat sig att problemen i stort sett är desamma oberoende av om du bor i norra Finland eller Sverige. De företag som är involverade i NIMO kan utvidga sina marknader till de norra regionerna i båda länderna.

Samling.JPG
LTUs hörsal var fullsatt vid halvdagsseminariet i juni

Vilka är de viktigaste resultaten av de senaste NIMOseminarierna och workshops?Finns det några fler evenemang på gång?

En översikt över ett antal pågående aktiviteter inom området e-tjänster har tillhandahållits, en översikt över pågående forskning och  företagens syn på framtidens e-tjänster har presenterats . Dessutom har medborgare gett feedback på åtkomsten av e-tjänster.

Vad spås bli effekten av NIMO?

Vi hoppas kunna bidra till att säkerställa framtida välfärd genom effektivare sätt att leverera public service via e-tjänster. Målet är att medborgarna i slutändan kommer att uppleva förbättrade tjänster till en lägre kostnad.