Presentationerna gjordes av Mikael Holmgren och Dan Johansson LTU, Per Dinborn Skellefteå kommun, Olaf Schneider och Jonas Persson Hello Future, Karl Andersson LTU och Cajsa-Tora Hermansson UmU.

Stort intresse vid seminarium om e-tjänster

Publicerad: 10 juni 2013

Vid seminariet på temat mobila e-tjänster på Campus Skellefteå berättade Luleå tekniska universitet om sin forskning inom fjärde generationens mobila e-tjänster. Skellefteå kommun presenterade sina planer och strategier inom området.

Dinborn_hello_future.JPG
Per Dinborn Skellefteå kommun, Olaf Schneider och Jonas Persson Hello Future

Företaget Hello Future berättade om kommande version av mobilappen ”Mitt Skellefteå”. Temat är högaktuellt då kommunen i slutet på maj vann utmärkelsen Guldlänken. Seminariet avslutades med att Cajsa-Tora Hermansson, UmU berättade om sitt examensarbete där Skellefteå museums bilddatabas använts för att bygga en tidsmaskin där användarna kan hoppa i tiden och se hur olika Skellefteåmiljöer utvecklats över tid.

 

-Seminariet är det tredje i en serie vi genomfört i vårt forskningsprojekt NIMO (Nordic Interaction and Mobility Research Platform). Vi samarbetar med universiteten i Uleåborg och Rovaniemi och bygger en gemensam forskningsplattform, berättar projektledaren Karl Andersson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.  Samverkan med Skellefteå kommun och den lokala IT-industrin är en annan viktig del i projektet.

 

-Över 50 personer från IT-branschen och kommunen deltog i seminariet. Det visar på ett stort intresse och Skellefteås position som en ledare inom mobila e-tjänster. Guldlänksutmärkelsen till Skellefteå kommun visar att vi verkligen ligger långt framme, avslutar Karl.