Luleå tekniska universitet

Besöksadress
Universitetsområdet, Porsön

Postadress
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

Telefon växel:
0920-49 10 00