Hoppa till innehållet

Internationellt teaterutbyte i Luleå

Publicerad: 29 oktober 2019

Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet står i nästa vecka värd för nätverket Norteas som samlar nordiska och baltiska scenkonstinstitutioner.

– Att Norteas väljer att förlägga sitt årsmöte till Teaterhögskolan i Luleå betyder att vi får möjlighet att visa vår verksamhet, att deltagarna får se några öppna lektioner och att vår skola och Luleå tekniska universitet som helhet sätts på kartan, säger Ulf Friberg, biträdande universitetslektor och lärare på Teaterhögskolan i Luleå.

Konstnärligt medborgarskap på agendan

Norteas är en samlingsorganisation för högre utbildningar inom scenkonst i Norden och Baltikum. Organisationen uppmuntrar studenter och lärare att söka innovativa och nya tillvägagångssätt för redan etablerade praxis genom utbyte av kunskap, erfarenhet och visioner om samtida scenkonst och utbildning. Under de tre dagarna i Luleå kommer mötesdeltagarna delta i olika seminarium och samtala kring mötets huvudtema: konstnärligt medborgarskap. Ett ämne som Ulf Friberg menar har stor relevans för dagens konstnärer.

– Många fält har en given gemenskap som sträcker sig över nationsgränser. Kultur är i ordet nära besläktat med det som syftar på nationalitet. Men att vara konstnär sträcker sig bortom den geografiska eller etniska kulturen. Eftersom frågor kring kultur i bemärkelsen samhälle eller sociala mönster och medborgarskap är så politiskt heta och polariserande är det viktigt för konstnärer att betona och söka ett eget medborgarskap grundad i den egna kulturen, men fri från nationsgränser.. En konstnär som verkar i en kulturell kontext måste vara oberoende av politiska identitets-agendor.

Internationella utbyten

Förhoppningen är att värdskapet ska stärka utbytet mellan Teaterhögskolan i Luleå och de övriga scenkonstinstitutionerna i organisationen.

– Eftersom Norteas sträcker sig över hela Norden och Baltikum, betyder det att möjligheten för nya internationella kontakter ökar, och i en allt mer internationaliserad värld är det viktigt att även teatern och teaterhögskolor har och är aktiva i internationella utbyten. Samarbeten genom Norteas ökar vår synlighet och samtidigt får vi möjlighet att både förstå andra kulturer och utbyta erfarenheten, säger Ulf Friberg.

Kontakt

Ulf Friberg

Friberg, Ulf - Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Organisation: Scenisk Framställning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493671
Rum: 2005 - Luleå»

Taggar