Johan Forslund
Johan Forslund

Johan Forslund

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
ÖVRIGTTEAT
Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
johan.forslund@ltu.se
0920-493186
Luleå

Publikationer

Konstnärlig output

En föreställning om Tid (2019)

Om tid finnes...
Friberg. U, Forslund. J