LTU_Business_shilpa

Samarbeta med universitetet

Låt studenter, industridoktorander och forskare öka din konkurrenskraft med kurser och forskningsprojekt.

Använd de unika möjligheterna som Luleå tekniska universitet erbjuder. Här kan du som företagare träffa framtida anställda, få tillgång till forskare med spetskompetens som är relevant för din bransch och nyttja labb- och testmiljöer eller ta del av nya utvecklingsmetoder.

Omfattningen av ditt samarbete kan vara allt i från ett halvdagsseminarium till ett strategiskt partnerskap uppemot 20 år och längre, där universitetet följer din resa och ni utvecklas tillsammans.

LTU Business fungerar som din guide under samarbetet och involverar rätt experter baserat på ditt företags behov.  
 

Ditt företag får tillgång till:

 • Forskare med relevant spetskompetens
 • En bred rekryteringsbas av framtida anställda
 • Labb- och testmiljöer
 • Nya metoder för affärs-, produkt- och tjänsteutveckling

Så går det till

På vårt första möte genomför vi en behovsanalys och undersöker hur universitetet kan bidra till ditt företags utveckling. Vid steg två får ni träffa företagsvana forskare tillsammans med LTU Business för att skapa en handlingsplan. I slutändan väljer du det handlingsalternativ som du tycker passar ditt företag bäst.
 

Olika möjligheter

Ett samarbete med Luleå tekniska universitet kan se ut på många olika sätt:

 • Studiebesök Studenter besöker ditt företag inom ramen för en kurs eller ett projekt. 
 • Universitetsföreläsning Berätta om ditt företag. Skapa synlighet och hitta talanger.
 • Innovationsfabriken Låt studenter tävla om att lösa din utmaning under en dag.
 • Studentkurs En grupp studenter arbetar för att lösa din utmaning under 5-10 veckor.
 • Examensarbete En till två studenter arbetar med din frågeställning under 10-20 veckor.
 • Forskningsprojekt Vi tar in experter på ett område som är intressant för ditt företag.
 • Industridoktorand Anställ en doktorand som forskar kring en företagsspecifik fråga relevant för dig.

För mer information och frågor:

Lars-Åke Isaksson

Lars-Åke Isaksson,

Telefon: 070-3601936
Organisation: LTU Business AB, Extern