Hoppa till innehållet

Dokumentärfilmsdag med närgånget tema

Publicerad: 17 februari 2020

Några av Sveriges främsta dokumentärfilmare samlades på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet under fredagens dokumentärfilmsdag. Årets arrangemang tog sikte på det mest personliga och hur nära vi kan gå oss själva och våra egna liv på film.

− Många filmare just nu vänder kameran mot sitt eget liv och sina egna upplevelser. Det här med att spegla sig själv är ju inte heller bara något som äger rum inom filmkonsten, se till exempel på litteraturens autofiktion. Därför kändes det intressant att borra lite djupare i detta ämne, säger Marianne Söderberg, lärare på universitetets journalistikprogram och arrangör för dokumentärfilmsdagen.

Delikat gräns

Vid sidan av jobbet på Luleå tekniska universitet är Marianne Söderberg även journalist och filmskapare. Som sådan har hon själv ställts inför dilemmat kring gränsdragningen mellan det personliga och privata.

− För mig är det en delikat gräns. Jag är ju i grunden en journalist som vill stå bakom kameran, inte framför och blir emellanåt galen inför vår tids ständiga blick på det egna jaget. Å andra sidan finns det exempel på djupt personliga berättelser som är helt ljuvliga. När filmare vågar gå väldigt nära sig själva och sina egna sår blir det starkt om det görs på allvar.

Dokumentärfilmsdagen arrangeras årligen av Luleå tekniska universitet i samarbete med Filmpool Nord. Under dagen hölls ett flertal föreläsningar från framstående filmare och medieforskare för att sedan avslutas med en exklusiv förhandsvisning av Kersti Grunditz Brennans och Annika Boholms film BLOD. Marianne Söderberg ser dokumentärfilmsdagen som en viktig mötesplats för dokumentärfilmare men också som en samverkansarena mellan Luleå tekniska universitet och det omgivande samhället.

− Det är en alldeles utmärkt satsning kring det dokumentära berättandet i en tid när just det upplevs som allt mer intressant. Vår ambition är att göra dokumentärfilmsdagen till ett möte mellan bransch, studenter, forskare och intresserad allmänhet. Dokumentärfilmsdagen är också ett utmärkt exempel på hur Luleå tekniska universitet kan samarbeta med andra utanför den akademiska världen – i det här fallet Filmpool Nord, Sparbanken Nord och Piteå kommun.

Nya perspektiv

Två av filmarna som besökte årets arrangemang var Kersti Grunditz Brennan och Annika Boholm. De är aktuella med filmen BLOD och såg  fram emot initierade samtal och erfarenhetsutbyte filmare emellan.  

− Dokumentärfilm kan vara många olika saker och är ofta ett ensamt arbete, därför är det så viktigt att träffa andra inom branschen och dela sina erfarenheter och insikter, säger Kersti Grunditz Brennan och får medhåll av Annika Boholm.

−  Plötsligt uppstår ett annat perspektiv som man själv kanske inte funderat på och kastar nytt ljus på det egna arbetet.

De två filmarna beskriver det nya verket BLOD som en betraktelse över det livermoderrelaterade i livet samt relationerna i kölvattnet av blodet. Gestaltat genom att vända kameran mot sig själva. Den djupt personliga filmen sätter också fingret på dagens tema om hur nära en filmare kan gå sig själv och andra människor på film.

− Gränsen går vid övergrepp men det finns även ett behov av samtal kring vad filmen gör med den som är framför kameran, tittaren och det omgivande samhället. Det finns ingen enkel definition kring vad som är personligt och privat, säger Kersti Grunditz Brennan.

− Där finns också aspekten av allt det som inte är med, frånvaron av perspektiv som både kan vara personliga och globala. En annan central fråga är HUR vi gör porträtteringen i relation till det lagstadgade, moraliska eller etiska. Det är något som vi hela tiden utforskar i form och innehåll, säger Annika Boholm.

I media

Kontakt

Söderberg, Marianne - Universitetsadjunkt

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Taggar