Hoppa till innehållet

Forskarutbildning i Piteå

Forskarutbildning i Musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet leder till en filosofie doktorsexamen. Utbildningen förutsätter att doktoranden har en djup förankring i en professionell praktik, och att denna praktik utgör en integrerad del av forskningsprojektets metod och resultat.

Forskarutbildningen ger, genom kurser och seminarier, insikt i tvärdisciplinära forskningsmetoder och hur dessa kan bidra till utveckling och innovation inom konstnärliga praktiker, men också hur forskaren kan tillföra kritisk analys och förståelse av musiklivets konstvärldar, dess institutioner och konstnärliga riktningar.

Doktorandseminarier ges huvudsakligen på Musikhögskolan, men också, i samarbete med Musikhögskolan i Stockholm, i en serie laboratorier under rubriken Interface Research Lab (IRL). Dessa anordnas tre gånger per läsår, alternerande mellan Stockholm och Piteå.

Hösten 2021 har Musikhögskolan tio doktorander i Musikalisk gestaltning, två av dessa genom ett samarbete med Musikhögskolan i Ingesund.