Hoppa till innehållet

The Global Hyperorgan

Publicerad: 12 juli 2021

The Global Hyperorgan är ett internationellt forskningsprojekt genom vilket hyperorglar runt om i världen kopplas samman med nätverksteknologier. Härigenom kan musiker interagera på distans och styra dessa stora orglar med andra instrument än det traditionella klaviaturen.

Projektet initierades av organisten och forskaren Randall Harlow, med finansiering från ett Fulbright Global Scholar Fellowship, vilket möjliggjorde inledande arbete vid McGill University i Montreal och 2022 vid Orgelpark i Amsterdam. En pilotstudie genomfördes av GEMM i januari 2021, som förbinder två stora orglar, Universitetsorgeln i Piteå, Sverige och Utopaorgeln Amsterdam, Nederländerna. Fyra medlemmar av GEMM, Federico Visi, Robert Ek, Mattias Petersson och Stefan Östersjö, bildade TCP / Indeterminate Space Quartet vid detta evenemang. Global Hyperorgan erbjuder möjligheter inom Eks och Peterssons doktorandprojekten för att utforska potentialen i modulära system och interaktion med hyperinstrument, såväl som för det multimodal studiet av musikaliskt framförande, vilket är centralt i Federico Visis postdoktorala forskning.  Kvartetten framträdde igen i juni 2021, först vid NIME (New Interfaces for Musical Expression) och vid ett symposium tillägnat Global Hyperorgan, organiserat av Orgelpark i Amsterdam. Vid NIME tilldelades kvartettens framförande utmärkelsen Best Music Award.

GEMM: s bidrag till Global Hyperorgan-projektet bygger på de unika möjligheter som Univseritetsirgeln erbjuder, ett unikt instrument som återfinns i Studio Acusticum. Under 2019-2020 genomförde Stefan Östersjö ett samarbete med den svenska kompositören Kent Olofsson och kartlade möjligheterna att skapa ett hyperinstrument, som sammanför en MIDI Chapman Stick med Universitetsorgeln, vilket resulterade i en komposition som uruppfördes med Norrbotten NEO i februari 2020. Som ett svar på de restriktioner som begränsat musiklivet  under pandemin, organiserade Federico Visi och Stefan Östersjö tre internationella konferenser för att diskutera hur telematisk interaktion kan utgöra en plattform för konstnärlig utveckling. Som en del av dessa evenemang utvecklade Östersjö, Visi, Ek och Petersson strategier för distansstyrning av universitetets orgel. Allt detta utvecklingsarbete utgjorde en utgångspunkt för de första framföranden som sedan producerades inom Global Hyperorgan under 2021.