Kontakt för skola/förskola

Studievägledning vid LTU

Studievägledningen vid Luleå tekniska universitet ger dig som student möjlighet till personlig vägledning inför och under dina studier. Du som vill ha personlig kontakt, kontakta berörd studievägledare.

Telefontid och e-post hittar du på Studievägledning.

VFU-handläggare Lärarutbildning

VFU-handläggare ansvarar för samordning av platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mm.

Kristina Bäck

Bäck, Kristina - Projektledare

Organisation: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491531