LTU_phd_brains_wanted

Doktorand vid LTU

Publicerad: 24 februari 2014

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildning på forskarnivå inom 82 ämnen. Cirka 600 doktorander är registrerade för utbildning på forskarnivå vid universitetet, ungefär 80% av dem i teknik och 20% inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vad gör en doktorand?

Utbildningen på forskarnivå innehåller kurser och eget vetenskapligt arbete som kommer att resultera i en doktorsavhandling. Förutom att förvärva fördjupade kunskaper i ett ämne, tränar du din förmåga att tänka kritiskt och analytiskt. Under dina studier kommer du att utmana dig själv och din kreativitet samt att lära dig lösa problem självständigt. Under dina studier är du anställd som doktorand med god lön vid en av universitetets institu­tioner och du tilldelas handledare som coachar dig fram till slutförandet av din examen. Dessutom har du möjlighet att vara med i olika nationella och internationella nätverk och tillbringa delar av din utbildning utomlands.

Vad är en doktorsexamen?

Doktorsexamen (PhD) är den högsta akademiska examen i Sverige och delas ut efter avslutad utbildning på forskarnivå. I Sverige omfattar en doktorsexamen studier om 240 högskolepoäng. Efter examen är du förberedd för en professionell karriär med många olika möjligheter inom den akademiska världen, i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Vilka är behörighetskraven?

För att komma ifråga för antagning till utbildning på forskarnivå, måste du uppfylla följande grundläggande behörighet:

  • Du måste ha slutfört en magisterexamen/master, eller
  • Du måste ha slutfört studier om 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • Du måste på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet och bedömningskriterier (urval) finns i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.