Hoppa till innehållet

Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

Luleå tekniska universitet har som första svenska lärosäte fått utmärkelsen ”HR Excellence in Research”. Det betyder att universitetet utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

HR Excellence in Research

Bakgrund

Europeiska Gemenskapens Kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

HRS4R-arbetet vid Luleå tekniska universitet styrs av en arbetsgrupp under ledning av rektor. Från och med starten integrerades HRS4R-arbetet i verksamhetsplaneringsprocessen.

Läs mer på den engelska sidan.