Hoppa till innehållet

Euraxess

Publicerad: 14 september 2017

EURAXESS är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU, attrahera forskare utanför EU, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

I slutet av 2016 lanserades den nya portalen som har en bredare målgrupp än tidigare. Förutom att den riktar sig till forskare som söker tjänster och finansiering, så finns där information till universitet, forskningsorganisationer, entreprenörer och företag. Där finns också finns länkar till EURAXESS Worldwide och andra länder i Europa.


Vinnova är ansvarig organisation för Euraxess Sverige, som ingår i ett europeiskt nätverk med över 500 Euraxess center i drygt 40 länder. 

Luleå tekniska universitet har tecknat en överenskommelse med det europeiska forskningsnätverket Euraxess.

EURAXESS webbportal
Portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

På sidan Euraxess jobs och Funding/working environment hittar du mer information om; 

  • Charter Code for Researchers
  • Charter Code for Researchers (EU Content)
  • Human Recourses Strategy for Researchers

Vill du veta mer kan du kontakta hr-enheten@ltu.se

Följ på Facebook: @EuraxessSweden
Följ på Twitter: #Euraxess

EURAXESS nätverksprojekt

Welcome Services samordnar EURAXESS Nätverksprojekt 2018-2022. Projektet finansieras av Vinnova.

Syftet med EURAXESS Nätverksprojekt är att göra de aktuella frågorna inom det europeiska EURAXESS-nätverket synliga i Sverige, och att det svenska nätverket ska breddas, utökas och utvecklas. Projektets aktiviteter förväntas öka synligheten för Sverige som forskningsnation och förbättra stödet för forskarmobilitet.

Euraxess logga