Ansökningsmall

Publicerad: 2 oktober 2018

Ansökningsmallen ska användas vid läraranställningar.

Ansökningsmallen är avsedd för sökande till anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande lektor samt vid prövning behörighet till universitetslektor, biträdande professor och professor. Ansökningsmallen bör även användas vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent.

Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingar för anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, vid ansökan om prövning för högre behörighet till professor och universitetslektor skall bifogas ansökan via vårt rekryteringssystem,

 

Relaterade dokument