Ansökningsmall

Ansökningsmallen är avsedd för sökande till anställning som professor, universitetslektor, forskarassistent samt vid prövning behörighet till universitetslektor och professor. Ansökningsmallen bör även användas vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent.

Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingar för anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, vid ansökan om prövning för högre behörighet till professor och universitetslektor ska elektroniska handlingarna skickas till registrator@ltu.se . Om ni lämnar in ansökningshandlingarna i pappersform måste de lämnas in  i tre kompletta exemplar.

 

relaterade dokument