Ansökningsmall

Ansökningsmallen är avsedd för sökande till anställning som professor, universitetslektor, forskarassistent samt vid prövning behörighet till universitetslektor och professor. Ansökningsmallen bör även användas vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent.

Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingar för anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, vid ansökan om prövning för högre behörighet till professor och universitetslektor ska elektroniska handlingarna skickas till registrator@ltu.se . Om ni lämnar in ansökningshandlingarna i pappersform måste de lämnas in  i tre kompletta exemplar.

 

relaterade dokument

Mall för sökande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.8898!/file/Rev%20170420%20Ans%C3%B6kningsmall%20Svenska.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Karin Forsmark

Publicerad: 20 juni 2006

Uppdaterad: 20 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017