Hoppa till innehållet

Gästlägenheter Polstjärnan

Luleå tekniska universitet förhyr 9 lägenheter som institutionerna kan boka till gäster. Inga anställda kan hyra lägenheterna, det är bara till exempel post-doc, stipendiater, gästforskare, alltså inte personer som uppbär lön/ersättning/stipendiemedel utbetalda via universitetets lönesystem Primula.

Bokningen sker via institutionsadministratören på respektive institution och de ansvarar för att meddela Aulis (fastighetsägare) om att en andrahandsuthyrning ska ske.

Aulis administrerar  hyreskontraktet inklusive hyresgästens signatur. Sedan skickas kontraktet till institutionen för prefekts signatur.

Från år 2023 är hyran 6.919 SEK per månad och lägenhet, som betalas av berörd institution i förskott varje månad. Hyresfakturan kommer som en elektronisk faktura till institutionen.

Respektive institution skickar hyresfaktura till hyresgästen (om det är gästen som ska betala hyran).

Lägenheterna är fullt utrustade.
Lägenheten är på 26kvm och endast för 1 person.

Före ankomst

Det är viktigt att forskaren har en kontaktperson på universitetet som kan ge information och vara behjälplig den första tiden. När en forskare är på väg till Luleå tekniska universitet så ska LTU informera Aulis om att en andrahandsuthyrning ska ske. LTU informerar om hyresgästens kontaktuppgifter samt aktuell hyresperiod. Aulis administrerar hyreskontrakt inklusive hyresgästens signatur, samt sänder till LTU för signatur.

Forskaren behöver bli informerad om vad som ingår i hyreskontraktet. Med andra ord el, vatten, försäkring, basmöblering, gardiner, 10 gratis tvättider etc.

Vid ankomst

Forskaren är välkommen att själv kvittera ut nyckel/tagg på Aurorum 2, våning 4. Detta gäller mån-tis 8-16. Övrig avtalad tid fungerar, om det ej är kvällar eller helger. Om forskaren inte själv har möjlighet att kvittera ut nyckel/tagg så kan utsedd kontaktperson på avdelningen göra detta.

Vid ankomst aktiveras taggen vid entrén. Forskaren får en tagg som fungerar till entré, lägenhet och tvättstuga.

Vid utflytt

Forskaren och representant för Aulis bokar in ett möte i lägenheter för avsyning och återlämnande av nyckel/tagg, och detta enligt inbokad tid, vardagar 8-16. I det fall forskaren flyttar ut på helgen behöver kontaktpersonen vara behjälplig och ta emot nyckel/ tagg samt avsyna lägenhet.

Ser lägenheten ren och hel ut så är hyresperioden avslutat i och med detta.

Om lägenheten uppvisar trasiga eller avsaknad av möbler/utrustning kommer Aulis att kräva kompensation av forskaren för detta. Om forskaren inte betalar kompensationen till Aulis, så ska kontaktpersonen på universitetet informeras om detta om det är så att aktuell institutionen sedermera ska ersätta detta. Även i det fall lägenheten inte städats ur kan Institution bli ersättningsskyldig.