Rektor

till ett ledande tekniskt universitet för attraktiv och hållbar utveckling

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1700 anställda och 15 000 studenter och finns på fem orter; Luleå, som är störst, Piteå, Skellefteå, Kiruna samt Bergsskolan i Filipstad.

Vi är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden bygger det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, initiativförmåga och ansvar formar vi den värld vi lever i - med kommande generationer i åtanke.

Ett nära samspel mellan forskning, utbildning och samhälle präglar allt vi gör. För oss är det viktigt och självklart att verka i regionala, nationella och internationella sammanhang. Det har bidragit till hög kvalitet och ett gott anseende bland såväl studenter och medarbetare som i vår omvärld.

Vår atmosfär inspirerar oss att våga ta risker för att lyckas. Vi är kända för vår stimulerande studie- och arbetsmiljö. Här finns närhet och gemenskap mellan studenter och medarbetare och naturliga mötesplatser.  Atmosfären kännetecknas av tillit.  Det ger möjlighet för medarbetare och studenter att själva påverka och ta ansvar för sin utveckling i samverkan med andra och det ger resultat. Tillsammans med det omgivande samhället har vi den bästa studentmiljön i Sverige.

Genom forskningsresultat som förändrar, utbildningar som utmanar och individer som samverkar gör vi nytta.

Sveriges nyttigaste tekniska universitet söker en ny rektor - är det du?

Rektor har som myndighetschef huvudansvaret för att leda det övergripande arbetet utifrån universitetets fastställda strategi och är universi­tetets främsta företrädare såväl internt som externt.

Rektor ska ansvara för samarbete med med­arbetare och studenter och ta ini­tiativ till förnyelse och utveckling. Rektors uppgift är att verka för en miljö som främjar vetenskapligt kunskapssökande och ett öppet diskussionsklimat.

Rektor förväntas fortsätta att utveckla universite­tets betydelse för en hållbar samhällsutveckling, där högklassig utbildning och forsk­ning skapar grunden för framtiden.

Vår nya rektor kommer, tillsammans med universitetets övriga ledning och medarbetare, att stå inför en rad spännande utmaningar de kommande åren. Bland dessa kan nämnas:

 • Utveckla universitetet tillsammans med medarbetare och studenter för att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och undervisning i effektiva, kollegiala och akademiska miljöer
 • Utveckla profileringen som tekniskt universitet där en omfattande teknisk forskning förenas med områden inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, hälsovetenskap och konst
 • Vidareutveckla samverkan mellan universitetets olika ämnesområden för att uppnå en effektiv, kreativ och attraktiv arbetsplats för lärare, forskare, övrig personal och studenter
 • Genom en öppen dialog skapa en miljö som gynnar utvecklingen av universitetets vetenskapliga och konstnärliga verksamhet
 • Stärka universitetets konkurrenskraft internationellt och nationellt såväl som regionalt
 • Utveckla samverkan med det omgivande samhället på alla nivåer och proaktivt arbeta för att finna extern finansiering
 • Utveckla nyttiggörandet av universitetets kunskap genom offentliga mötesplatser
 • Utveckla möjligheter till ett flexibelt lärande som inkluderar modern teknik för att tillgodose behov av kompetens regionalt, nationellt och internationellt
 • Utveckla anpassade utbildningsformer för att säkerställa universitetets roll som en ledande aktör för livslångt lärande
 • Främja jämställdhet, mångfald och hållbarhet inom alla områden där universitetet är verksamt

Behörighet – vem kan söka

”Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor” (2 kap 11 § HF).

Följande krav ställs på en rektor vid Luleå tekniska universitet

 • Gedigen och dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap på hög nivå inom utbildning och forskning
 • Professorskompetens med väl dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning och med god förankring i vetenskapssamhället nationellt och internationellt
 • Goda nationella och internationella kontakter inom akademi och samhälle samt erfarenhet av konstruktivt samarbete med näringslivet
 • Goda kunskaper om hur forskningsfinansiering fungerar inom högskolan samt kunskap om och förmåga att attrahera externa anslag
 • God kännedom om det nationella högskolesystemet och om styrningsprocesser inom akademin
 • Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete

Det är meriterande att ha

 • Erfarenhet av ledarskap från andra miljöer än akademin
 • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Erfarenhet av konstruktivt samarbete med fackliga organisationer och studentorganisationer
 • Erfarenhet av internationell verksamhet

Önskvärda personliga förmågor

 • Kommunikativ förmåga
 • Kunna entusiasmera och driva frågor
 • Lust att leda och bygga team
 • Förmåga att hantera bredden i universitetets utbud.

Villkor

Vi erbjuder ett tidsbegränsat uppdrag, sex år, med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som brinner för utbildning och forskning i världsklass

Vi är stolta över att tillhöra Luleå tekniska universitet. Vi mäter och jämför oss med de bästa för att förstärka vår ledande position. Vi vill därför ha en ledare som brinner för det vi gör – utbildning och forskning i världsklass.

Är du den person vi söker?

Bifoga din intresseanmälan i form av CV och personligt brev (ref nr SE-121 01) på www.mercuriurval.se senast den 31 juli 2017.

Kontaktperson

Luleå tekniska universitet samarbetar i denna rekrytering med Mercuri Urval.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonas Bengtsson på Mercuri Urval, tfn 0709-690165.

Du kan också söka direkt i universitetets rekryteringssystem via ansökningsknappen nedan. Märk din ansökan med nedanstående referensnr.

Sista ansökningsdag 2017-07-31

Referensnummer: 2038-2017

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tfn 0920-49 10 00.

Välkommen med din ansökan!