Rekrytering prorektor

Mot bakgrund av att tidigare prorektor, Birgitta Bergvall-Kåreborn tillträtt som rektor den 1 december 2017 och att processen att utse ställföreträdande rektor är påbörjad kommer rekrytering av ytterligare en prorektor att initieras.