Hoppa till innehållet

Att söka en anställning

Vi söker hela tiden nya engagerade medarbetare, såväl forskare och lärare som teknisk och administrativ personal.

För att söka en befattning vid Luleå tekniska universitet registrerar du ett konto i vårt rekryteringssystem.

Frågor om anställningsförfarandet 

Har du frågor om ansökningsförfarandet och ansökans innehåll, vänligen vänd dig till kontaktpersonen som anges i den aktuella annonsen.

Teknisk support

För tekniska frågor använder du formuläret nedan - ange annonsens ref.nr i ärenderaden. Teknisk support ges under kontorstid.

Papper
Anställningsordning

Anställningsordningen är en lokal föreskrift som reglerar anställning av lärare.

Överklagande

Ett myndighets beslut att anställa någon kan i regel överklagas (med undantag av anställning som doktorand). Rätt att överklaga har den som beslutet angår, det vill säga den som har sökt anställningen. Överklagningstiden är tre veckor, räknat från den dag då beslutet enligt 7§ AF anslagits och lämnats på anslagstavlan hos myndigheten.