Instruktioner för sökande

Publicerad: 2 oktober 2018

När du söker en lärarbefattning vid Luleå tekniska universitet ansöker du via vårt rekryteringssystem. Var noga med att lämna in en komplett ansökan. Behöriga sökanden utvärderas av externa sakkunniga.

Instruktioner för sökande är avsedd att användas vid ansökan till anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande lektor samt vid prövning behörighet till universitetslektor, biträdande professor, professor och vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent.

Avsikten med instruktionerna är att underlätta för dig som sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingar för anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, vid ansökan om prövning för högre behörighet till professor och universitetslektor skall bifogas ansökan via vårt rekryteringssystem.

 

Relaterade dokument