Industriell miljö ochprocessteknik

Forskning och forskarutbildning

Publicerad: 28 februari 2019

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter närmare 950 miljoner kronor och är indelad i 69 forskningsämnen.

Vetenskapsområden

Tekniskt vetenskapsområde
50 forskningsämnen
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde
21 forskningsämnen

Forsknings- och innovationsområden

 • Attraktivt samhällsbyggande
 • Effektiv innovation och organisation
 • Framtidens gruvor
 • Förnybar energi
 • Gränsöverskridande konst och teknik
 • Hållbara transporter
 • Hälsa
 • Intelligenta industriella processer
 • Lärande
 • Möjliggörande IKT
 • Rymden
 • Smarta maskiner och material

Forskarutbildning

Antalet doktorander är 579 personer, 37% kvinnor och 63% män.
Antalet doktorsexamina uppgår till 59 st och antalet licentiatsexamina till 34 st.

Källa: Årsredovisning 2018.