Klassrumsundervisning

Personal

Publicerad: 28 februari 2019

Totalt antal anställda vid universitetet är 1 650 personer.

Professorer
262 personer, 23% kvinnor och 77% män

Lärare och forskare (inkl. professorer)
810 personer, 36% kvinnor och 64% män

Administrativ och teknisk personal
506 personer, 65% kvinnor och 35% män

 

Källa: Årsredovisning 2018.