Studenter som pluggar tillsammans

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Publicerad: 28 februari 2019

Siffror kring studenter och utbildningar vid Luleå tekniska universitet. Samtliga siffror är hämtade från årsredovisningen 2018.

Totala antalet studenter är 15 500

 • Civilingenjör
  3 052 studenter, 26 % kvinnor och 74 % män
 • Högskoleingenjör
  527 studenter, 13% kvinnor och 87% män
 • Andra tekniska utbildningar
  654 studenter, 29% kvinnor och 71% män
 • Ekonomi och samhällsvetenskap
  1 712 studenter, 53% kvinnor och 47 % män
 • Hälsovetenskap
  1 199 studenter, 82% kvinnor och 18% män
 • Lärarutbildningar
  1 170 studenter, 78% kvinnor och 22% män
 • Musik, media och teater
  497 studenter, 42% kvinnor och 58% män
 • Fristående kurser
  5 127 studenter, 58% kvinnor och 42% män
 • Forskarutbildning
  579 studenter, 37% kvinnor och 63% män
 • Uppdragsutbildning
  226 studenter, 46% kvinnor och 54% män
 • Avancerad nivå
  745 studenter, 45% kvinnor och 55% män