Hoppa till innehållet

När något hänt

Universitetet ska vara en trygg och säker plats för studier och arbete där vi har ett säkerhetstänk och utgår från en nolltolerans gällande hot och trakasserier. Här finns information om du eller verksamheten drabbats av oförutsedd händelse som behöver hanteras eller rapporteras.

  • Du som är student kom ihåg att vid behov kontakta din institution eller Service Point.
  • Du som är anställd kom ihåg att vid behov kontakta din närmaste chef.

Universitetets journummer vid krissituation är 0920-49 39 29.