Hoppa till innehållet
Arbetsplatsolycka

Personskada/arbetsskada

Vid en personskada/arbetsskada under studierna/arbetet eller vid färd till eller från studierna/arbetet där jag blivit skadad ska en anmälan göras. Detsamma gäller om jag blivit sjuk på grund av studierna/arbetet.

För dig som är student

För dig som är anställd