Hoppa till innehållet
Arbetsplatsolycka

Anmälan arbetsskada Anställd

Publicerad: 3 maj 2019

Om du skadar dig på arbetsplatsen eller vid färd till eller från arbetet ska en arbetsskadeanmälan göras. Detsamma gäller om du blivit sjuk på grund av arbetet.

Så här gör du

Vid arbetsskador är det ansvarig chef i samråd med skyddsombud och du som drabbats som ska göra en arbetsskadeanmälan via länken nedan.

Spara alltid en kopia

Anmälan skickas med automatik till rätt mottagare. Skriv ut kvitto på alla anmälningar och skicka alltid en kopia till HR-enheten. Tänk även på att skyddsombud och att du som drabbats ska ha en kopia.

Allvarliga arbetsskador ska anmälas till Arbetsmiljöverket

Till allvarliga arbetsskador räknas omfattande personskador eller dödsfall liksom dödsfall i samband med sjukdom till följd av arbetet. Närmaste chef ansvarar för att anmäla allvarliga arbetsskador till Arbetsmiljöverket.

AFA:s personskadeförsäkring - PSA

Vid personskada kan du som medarbetare söka ersättning från AFA:s personskadeförsäkring för anställda i statliga myndigheter, PSA. PSA kan lämna ersättning för läkarvård, mediciner, inkomstbortfall både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet. Den ersätter också eventuella skador på t ex glasögon eller kläder.