Hoppa till innehållet
Brand olycka

Vid brand eller olycka

Det är svårt att veta hur man reagerar när man hamnar i, eller bevittnar en nödsituation. Är du förberedd underlättar du arbetet för alla inblandade och SOS Alarm kan snabbare se till att rätt hjälpresurser kommer på plats.

Vid händelse av brand eller annan olycka ring 112


Tänk på att informera om följande:

 • Vad har hänt?
 • Var någonstans behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vid personskada/sjukdom:

 • Skador eller tillstånd?
 • Medvetslös/fastklämd?
 • Inomhus/utomhus?
 • Vem gäller det? Namn, kön och ålder?

Vid brand:

 • Rädda de som är i omedelbar fara.
 • Varna omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat. Skrik och försök ta hjälp av andra. Ge order och fördela uppgifter.
 • Larma genom att tryck in larmknapp till det automatiska brandlarmet. Ring 112 och svara på operatörens frågor. Denna utfrågning försenar inte larmet. Medan en operatör frågar så lyssnar en annan på ert samtal och påbörjar alarmeringen av aktuell hjälp.
 • Släck, om möjligt. Alla bränder är små i början. Gör ett släckförsök om du har utrustning. Närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kan du inte kan släcka eller saknar utrustning, stäng då dörren till det utrymme där det brinner så att rök inte sprider sig. 
 • Utrym lokalen när brandlarmet ljuder. Ta alltid den säkraste och snabbaste vägen ut ur byggnaden och gå sedan till återsamlingsplatsen.
 • Möt räddningstjänsten om du vet vad och vart det brinner för att visa vägen.

Kom ihåg: Ner under röken - Stäng in branden