Information om coronavirus/covid-19

Här hittar du senaste informationen om coronaviruset och covid-19. Sedan 3 mars har Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona möten flera dagar i veckan för uppdatering och eventuella åtgärder. Under sommaren träffas gruppen endast i särskilda fall och börjar åter till hösten. Nedan hittar du Luleå tekniska universitets information och rekommendationer för studenter respektive personal samt en uppdaterad FAQ.

Nyheter