FAQ – vanliga frågor

Publicerad: 13 mars 2020

Uppdaterad 26 juni 14.00.
Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör coronaviruset under en FAQ med allmänna frågor, frågor som berör studenter samt frågor som berör personal. Sidan uppdateras kontinuerligt.

FAQ:n är uppdelad på:

 

Allmänna frågor

Vad gör jag om jag blir förkyld eller får influensaliknande symptom? 
Den som uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symtom ska stanna hemma för att inte riskera att sprida smitta.
Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vad kan jag göra för att minska risken för smittspridning? 
Fortfarande gäller den allmänna uppmaningen till samtliga på universitetet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att: 

  • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk. Även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta  
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon  
  • Undvik att skaka hand 
  • Hosta och nys i armvecket  
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor 

Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

Vad täcker universitetets försäkringar när det gäller mig som student eller medarbetare?
Universitetet har sina försäkringar tecknade genom Kammarkollegiet, på deras webb har de sammanställt frågor och svar för studenter och medarbetare. Information till studenter angående distansstudier finns här.

En universitetsanställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. Läs mer om universitetets försäkringar. 

Studenter

Hur blir det till hösten för internationella studenter?
Internationella studenter bör betala studieavgiften och söka uppehållstillstånd för att vara beredda att delta i campusbaserad undervisning till hösten. Internationella avgiftsstudenter bör också förbereda och betala för boende från och med Läsperiod 1 för att säkra boende under höstterminen. Allt under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.

Kan internationella studenter som betalat avgift få den tillbaka?Avgiftsskyldiga internationella studenter som har erlagt studieavgift för höstterminen 2020, men som på grund av rådande omständigheter, önskar avsäga sig sin utbildningsplats kan få den återbetald. En ansökan om återbetalning ska ha inkommit till Luleå tekniska universitet senast vid terminsstart, 31 augusti 2020. Även andraårsstudenter omfattas i de fall de inte vill fortsätta sin utbildning under höstterminen.

Jag pluggar på Luleå tekniska universitet och är orolig för spridningen av coronaviruset, Covid-19. Vad gör universitetet?  
Universitetet följer regeringens rekommendation, vilket innebär att vi har övergått till distansundervisning och andra platsoberoende examinationsformer.

Hur blir det med tentamen?
Universitetet har enligt regeringens rekommendation övergått till distansundervisning och andra former av examination. Från och med 18 mars 2020 sker det inte någon undervisning eller examination i universitetets lokaler. Det gäller för samtliga utbildningsorter.
Universitetets lokaler är delvis låsta, passage sker med kort och kod, men studenter rekommenderas att studera hemma eller i andra lokaler.
Alla lärare och administrativ personal arbetar nu intensivt och kan ha svårt att svara på mejl och telefon. All generell information sker via vår webb som uppdateras kontinuerligt.
Är du anmäld till tentamen kommer du att kontaktas via din LTU-mejladress med mer information om vad som gäller för just din tentamen. Håll också löpande utkik på denna sida för ny information.

Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Finns det ytterligare information angående tentamen?
Universitetet ersätter inte kostnader för studenter som av olika skäl tvingas avboka/omboka resor.

Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Varför får jag inte svar på mina mejl?
Ansvariga gör sitt bästa, men de har tyvärr inte möjlighet att svara på alla enskilda frågor. Ansvariga informerar via mejl och på hemsidan på generella frågor. All personal arbetar för fullt med att ställa om verksamheten och att genomföra de förändringar som är nödvändiga.

Vad händer med studentföreningars arrangemang och andra platser utanför universitetet där studenter samlas och smittrisken kan öka, exempelvis studentpubar?  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller, folksamlingar på mer än 50 personer är inte tillåtet.

Vad händer med mitt studielån om jag blir sjuk eller inte kan gå till universitetet som vanligt? 
Det kan du läsa om på på CSN:s webbplats

Jag ska åka på utbyte. Vad gäller då med tanke på coronaviruset, covid-19? 
Läget förändras snabbt så därför är det bäst att alltid stämma av med din internationella koordinator på Luleå tekniska universitet om vad som gäller i specifika fall.  

Jag är redan på utbyte. Vad gör jag nu? 
Ta kontakt med din internationella koordinator om du inte redan har gjort det. Det är viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad via lokala nyhetsmedier, information från ditt utbytesuniversitet, Folkhälsomyndigheten och UD:s reserekommendationer. 
 

Personal

Jag känner mig orolig över att vistas i personalrummet, där många samlas samtidigt?
Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar, är det fullt – välj gärna ett annat personalrum eller ät din lunch senare. Fysisk distans gäller fortsatt även under hösten, cirka 1,5 m.

Jag jobbar i kontorslandskap och känner mig orolig?
Prata med din närmaste chef om ni behöver göra några anpassningar, som kan fungera för just er verksamhet.

Jag känner mig orolig för smittspridning och vill inte gå till jobbet. Kan jag jobba hemifrån? 
Luleå tekniska universitet rekommenderar att den som kan ska arbeta hemifrån. Detta ska ske i överenskommelse med närmaste chef. Detta gäller fram till den 15 augusti. Därefter sker en återgång till arbetsplatsen. 

Läs mer under Information för personal

Kan jag åka på tjänsteresor som vanligt? 
Luleå tekniska universitet rekommenderar att visa stor återhållsamhet med tjänsteresor både inom Sverige och till andra länder. 

Min forskargrupp planerar att ta emot ett utlandsbesök. Hur ska vi tänka? 
Luleå tekniska universitet rekommenderar att inte ta emot internationella besökare.
Alternativa mötesformer ska starkt övervägas. 

Kan disputationer genomföras?
Ja, disputationer genomförs som vanligt. Om betygsnämnder och opponenter är förhindrade att komma finns möjligheter till digital medverkan. Ta del av Folkhälsomyndighetens information om arrangemang av evenemang med färre än 50 besökare.

Jag  genomgår just nu en cancerbehandling och har nedsatt immunförsvar, måste jag komma till arbetsplatsen?
Medarbetare som exempelvis genomgår cancerbehandling eller har allvarliga underliggande sjukdomstillstånd börerbjudas att arbeta hemifrån alternativt anpassa arbetsuppgifterna med minimal social kontakt. Det är närmaste chef som gör bedömningen i det enskilda fallet.

En medarbetare har blivit sjuk, vad ska vi göra?
Om en medarbetare blir sjuk ska denne sjukanmäla sig som vanligt och det är viktigt att du som chef håller kontakt med medarbetare under sjukperioden. Enligt kollektivavtal kan vi i särskilda händelser slopa kravet på läkarintyg. Då medarbetare idag har svårt att få läkarintyg kräver vi inte in det.

Vem informerar våra studenter om ny tid och eventuellt form för tentamen?

  • Alla studenter uppmanas att följa information på vår hemsida och att följa information som kommer via LTU-mailen. Alla kurser som har en omtenta eller tenta inbokad får ett nytt kursrum.
  • Du som lärare blir inbjuden till rummet och våra administratörer arbetar med att skapa dessa kursrum samt att bjuda in de som ska genomföra tentan till respektive rum. Ni får INTE bjuda in någon till detta kursrum, det är här examinationen ska ske.
  • Du som lärare informerar här studenterna om hur examinationen ska gå till och du uppmanas att nyttja kursrummet för att lägga upp tentamen eller annan examinationsuppgift. Vi vet att lärare hos oss har olika mycket erfarenhet att använda Canvas för examinationer, vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpa varandra så gott det går i denna omställning. Läs gärna mer om möjligheterna vid distansundervisning på vår hemsida.