Hoppa till innehållet

FAQ – vanliga frågor

Publicerad: 13 mars 2020

Uppdaterad 4 april 14.15
Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör covid–19 under en FAQ med allmänna frågor, frågor som berör studenter samt frågor som berör medarbetare. Sidan uppdateras vid behov.

FAQ:n är uppdelad på:

Allmänna frågor

Hur kommer läsperiod 4 under 2022 att se ut?
Universitetet planerar för undervisning enligt ordinarie kursplaner under läsperiod 4 våren 2022. Det vill säga att all undervisning som är planerad att genomföras på plats ska genomföras på universitet. Planeringen kan ändras beroende på hur covid-19 utvecklas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, var vänlig och håll dig informerad här.

Vad gör jag om jag blir förkyld eller får influensaliknande symptom? 
Den som har förkylnings- eller influensaliknande symtom ska stanna hemma.
Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Vad täcker universitetets försäkringar när det gäller mig som student eller medarbetare?
Universitetet har sina försäkringar tecknade genom Kammarkollegiet, på deras webb har de sammanställt frågor och svar för studenter och medarbetare. Information till studenter angående distansstudier finns här.

En universitetsanställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. Läs mer om universitetets försäkringar. 

Hur gör jag en anmälan om tillbud?
Om du är student: gör anmälan via SD+ 
Om du är medarbetare: gör anmälan i Primula  Medarbetare vid ETKS, HLT och SRT gör anmälan IA-systemet  

Studenter

Hur blir det för internationella studenter?
Internationella studenter bör betala studieavgiften och söka uppehållstillstånd för att vara beredda att delta i campusbaserad undervisning. Internationella avgiftsstudenter bör också förbereda och betala för boende för att säkra boende. Allt under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.

Jag pluggar på Luleå tekniska universitet och är orolig för spridningen av coronaviruset, Covid-19. Vad gör universitetet?  
Universitetet har en fortsatt bevakning gällande utvecklingen av covid-19.  

Hur blir det med tentamen?
Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Vad händer med mitt studielån om jag blir sjuk eller inte kan gå till universitetet som vanligt? 
Det kan du läsa om på  CSN:s webbplats

Jag ska åka på utbyte. Vad gäller då med tanke på coronaviruset, covid-19? 
Läget förändras snabbt så därför är det bäst att alltid stämma av med din internationella koordinator på Luleå tekniska universitet om vad som gäller i specifika fall.

Medarbetare

Har jag rätt att gå och vaccinera mig mot covid-19 på betald arbetstid?
Ja. I normala fall får man inte gå och vaccinera sig på betald arbetstid men då det finns ett samhällsintresse att stoppa smittspridningen har universitetet beslutat  att göra ett undantag för vaccinering mot covid-19.

Kan man bjuda på lunch eller annan förtäring vid digitala träffar?
Svaret är nej. Möjligheten att gemensamt inta en måltid eller annan förtäring i samband med ett möte bygger på att man träffas fysiskt. Enligt Skatteverket är gemensamma måltidsarrangemang vid fysiska sammankomster som är tillfälliga och kortvariga undantagna från förmånsbeskattning. 

Kan man förlänga en doktorandanställning på grund av avbrott i studierna, orsakat av covid-19?
Ja, en doktorandanställning kan förlängas om det finns särskilda skäl orsakade av covid-19. För att förlängning ska kunna ske ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Förlängningen ska vara direkt kopplad till covid-19-pandemin på ett tydligt sätt. Det kan exempelvis vara att ett projekt inte blev av, att doktoranden eller handledaren har varit sjukskriven på grund av covid-19 under en längre period eller att doktoranden på annat sätt har fått ett oönskat avbrott i sina studier på grund av omständigheter som doktoranden inte kan råda över. Det bör här understrykas att det är doktorandens ansvar att ta sig till universitetet och att rädsla för att resa inte är ett giltigt skäl för ett studieavbrott som medför förlängning av anställningen.
  • Orsaken till avbrottet i studierna ska vara tydligt dokumenterat i den individuella studieplanen.
  • Doktorandens anställning kan förlängas under erforderlig tid, dock längst motsvarande den tid som avbrottet pågått.
  • Förlängningen ska endast göras när det av ansvarig handledare kan konstateras att doktoranden inte hinner disputera i tid. Det finns därför ingen anledning att nu förlänga en doktorandanställning på grund av  Covid-19, som är i början av sina doktorandstudier.

Om universitetet förlänger en doktorandanställning utan att beakta ovanstående punkter finns det risk att den tidsbegränsade anställningen inte är tillåten enligt Högskoleförordningen.

Jag känner mig orolig över att vistas i personalrummet, där många samlas samtidigt?
Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar, är det fullt – välj gärna ett annat personalrum eller ät din lunch senare. 

Jag jobbar i kontorslandskap och känner mig orolig?
Prata med din närmaste chef om ni behöver göra några anpassningar, som kan fungera för just er verksamhet.

En medarbetare har blivit sjuk, vad ska vi göra?
Om en medarbetare blir sjuk ska personen sjukanmäla sig som vanligt och det är viktigt att du som chef håller kontakt med medarbetaren under sjukperioden. Läkarintyg till universitetet ska lämnas som vanligt.