FAQ – vanliga frågor

Publicerad: 13 mars 2020

Uppdaterad 27 mars 15.30
Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör coronaviruset under en FAQ med allmänna frågor, frågor som berör studenter samt frågor som berör personal. Sidan uppdateras kontinuerligt.

FAQ:n är uppdelad på:

 

Allmänna frågor

Vad gör jag om jag blir förkyld eller får influensaliknande symptom? 
Den som uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symtom ska stanna hemma för att inte riskera att sprida smitta.
Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vad kan jag göra för att minska risken för smittspridning? 
Fortfarande gäller den allmänna uppmaningen till samtliga på universitetet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att: 

  • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk. Även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta  
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon  
  • Undvik att skaka hand 
  • Hosta och nys i armvecket  
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor 

Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

Vad täcker universitetets försäkringar när det gäller mig som student eller medarbetare?
Universitetet har sina försäkringar tecknade genom Kammarkollegiet, på deras webb har de sammanställt frågor och svar för studenter och medarbetare. Information till studenter angående distansstudier finns här.

Studenter

Jag pluggar på Luleå tekniska universitet och är orolig för spridningen av coronaviruset, Covid-19. Vad gör universitetet?  
Universitetet följer regeringens rekommendation, vilket innebär att vi har övergått till distansundervisning och andra platsoberoende examinationsformer.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som uppdateras om läget ändras. Arrangemang där mer än 500 personer medverkar ställs in, efter ett beslut från regeringen.  

Hur blir det med tentamen?
Universitetet har enligt regeringens rekommendation övergått till distansundervisning och andra former av examination. Från och med 18 mars 2020 sker det inte någon undervisning eller examination i universitetets lokaler. Det gäller för samtliga utbildningsorter.
Universitetets lokaler är delvis låsta, passage sker med kort och kod, men studenter rekommenderas att studera hemma eller i andra lokaler.
Alla lärare och administrativ personal arbetar nu intensivt och kan ha svårt att svara på mejl och telefon. All generell information sker via vår webb som uppdateras kontinuerligt.
Är du anmäld till tentamen kommer du att kontaktas via din LTU-mejladress med mer information om vad som gäller för just din tentamen. Håll också löpande utkik på denna sida för ny information.

Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Finns det ytterligare information angående tentamen?
Universitetet ersätter inte kostnader för studenter som av olika skäl tvingas avboka/omboka resor.

Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Det är flera studenter som har hört av sig och frågat varför vi inte tillåter sen anmälan under den pågående tentaperioden.
Anledningen är att våra lärare har en väldigt hög arbetsbelastning just nu för att ställa om både undervisning och examination till distans, och vi vill inte ytterligare förvärra situationen för dem. Vid en vanlig salstentamen är rutinerna för sen anmälan väl välbekanta för alla och innebär inte några påfrestningar på systemet. Men eftersom både datum och examinationsformer nu förändras påverkar detta processen och rutinerna även för sen anmälan. Beslutet om att inte tillåta sen anmälan har fattats för att säkerställa att lärarna kan fokusera på att alla studenter som har anmält sig ges möjlighet att examineras och att alla studenter behandlas lika.

Kan jag ställa mig på kölista om jag inte anmält mig till tentamen?
Kölistor tillämpas inte på grund av att det inte finns någon samordning nu när det är nya examinationsformer. Det är ett beslut som gäller på hela Luleå tekniska universiet och samtliga kurser.

Vad händer med Läsperiod 4?
Läsperiod 4 kommer att komprimeras med en vecka, eftersom universitetet flyttade fram omtentor och ordinarie tentaperiod, för att hinna med omställningen till distansexamination. Det innebär att läsperioden inte förskjuts en vecka utan den startar vecka två av läsperioden och avslutas enligt plan.

Hur blir det med registrering till nästa kurs i läsperiod 4?
Ordinarie anmälningstid gäller.

Varför får jag inte svar på mina mejl?
Ansvariga gör sitt bästa, men de har tyvärr inte möjlighet att svara på alla enskilda frågor. Ansvariga informerar via mejl och på hemsidan på generella frågor. All personal arbetar för fullt med att ställa om verksamheten och att genomföra de förändringar som är nödvändiga.

Vad händer med studentföreningars arrangemang och andra platser utanför universitetet där studenter samlas och smittrisken kan öka, exempelvis studentpubar?  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller, lfrån och med söndag den 29 mars tillåts onte folksamlingar på mer än  50 personer. Ta del av Folkhälsomyndighetens information .

Vad händer med mitt studielån om jag blir sjuk eller inte kan gå till universitetet som vanligt? 
Det kan du läsa om på på CSN:s webbplats

Jag ska åka på utbyte. Vad gäller då med tanke på coronaviruset, covid-19? 
Läget förändras snabbt så därför är det bäst att alltid stämma av med din internationella koordinator på Luleå tekniska universitet om vad som gäller i specifika fall.  

Jag är redan på utbyte. Vad gör jag nu? 
Ta kontakt med din internationella koordinator om du inte redan har gjort det. Det är viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad via lokala nyhetsmedier, information från ditt utbytesuniversitet, Folkhälsomyndigheten och UD:s reserekommendationer. 
 

Personal

Jag känner mig orolig för smittspridning och vill inte gå till jobbet. Kan jag jobba hemifrån? 
Luleå tekniska universitet rekommenderar att den som kan ska arbeta hemifrån. Detta ska ske i överenskommelse med närmaste chef.

Läs mer under Information för personal

Kan jag åka på tjänsteresor som vanligt? 
Sedan den 14 mars avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till 14 april, därefter kommer en ny bedömning att göras. Luleå tekniska universitet rekommenderar att visa stor återhållsamhet med resande även inom Sverige. 

Jag befinner mig på tjänsteresa i ett riskområde och kan inte åka hem härifrån på grund av covid-19. Vad ska jag göra? 
Du har rätt till traktamente och lön under tiden du är borta. Om du däremot är där på semester och hamnat i karantän kan du få löneavdrag för tiden du är där alternativt förlänga din semester. Prata med din närmaste chef. 

Jag har just kommit hem från en tjänsteresa från ett riskområde. Vad gäller? 
Medarbetare som har vistats i områden där risk för smitta är stor rekommenderas, i överenskommelse med din närmaste chef, att stanna hemma den första veckan efter hemkomst. Därefter för du en dialog med närmaste chef för fortsatt bedömning. 

Min forskargrupp planerar att ta emot ett utlandsbesök. Hur ska vi tänka? 
Luleå tekniska universitet rekommenderar att inte ta emot internationella besökare.
Alternativa mötesformer ska starkt övervägas. 

Kan disputationer genomföras?
Ja, disputationer genomförs som vanligt. Om betygsnämnder och opponenter är förhindrade att komma finns möjligheter till digital medverkan. Ta del av Folkhälsomyndighetens information om arrangemang av evenemang med färre än 500 besökare.

Jag  genomgår just nu en cancerbehandling och har nedsatt immunförsvar, måste jag komma till arbetsplatsen?
Medarbetare som exempelvis genomgår cancerbehandling eller har allvarliga underliggande sjukdomstillstånd bör erbjudas att arbeta hemifrån alternativt anpassa arbetsuppgifterna med minimal social kontakt. Det är närmaste chef som gör bedömningen i det enskilda fallet.

En medarbetare har blivit sjuk, vad ska vi göra?
Om en medarbetare blir sjuk ska denne sjukanmäla sig som vanligt och det är viktigt att du som chef håller kontakt med medarbetare under sjukperioden. Enligt kollektivavtal kan vi i särskilda händelser slopa kravet på läkarintyg. Då medarbetare idag har svårt att få läkarintyg kräver vi inte in det. Regeringen har aviserat men inte fattat beslut om att de kommer att slopa kravet på läkarintyg.

Vem informerar våra studenter om ny tid och eventuellt form för tentamen?

  • Alla studenter uppmanas att följa information på vår hemsida och att följa information som kommer via LTU-mailen. Alla kurser som har en omtenta eller tenta inbokad får ett nytt kursrum.
  • Du som lärare blir inbjuden till rummet och våra administratörer arbetar med att skapa dessa kursrum samt att bjuda in de som ska genomföra tentan till respektive rum. Ni får INTE bjuda in någon till detta kursrum, det är här examinationen ska ske.
  • Du som lärare informerar här studenterna om hur examinationen ska gå till och du uppmanas att nyttja kursrummet för att lägga upp tentamen eller annan examinationsuppgift. Vi vet att lärare hos oss har olika mycket erfarenhet att använda Canvas för examinationer, vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpa varandra så gott det går i denna omställning. Läs gärna mer om möjligheterna vid distansundervisning på vår hemsida.