Hoppa till innehållet
12:00 25 maj
Post-corona bildcollage

I pandemins spår – vad tar vi med oss?

25 maj. 2021, 12:00 - 16:00
Zoom
Svenska
Gratis
Publicerad: 18 maj 2021

Under det senaste året har vi alla behövt anpassa oss till en ny vardag med nya rutiner. Men vad händer när pandemin är över? Kommer vi att gå tillbaka till våra tidigare vanor eller har pandemin förändrat oss för alltid? Denna eftermiddag kan du lyssna till flera forskare från Luleå tekniska universitet som berättar om vad de tror att vi tar med oss från tiden med restriktioner, och vad vi lämnar bakom oss. Vi bjuder även på en paneldiskussion med företrädare från näringslivet, som pratar om ledarskap och organisationsutveckling under pandemin, och hur de tror att arbetsplatserna kommer att förändras.

Seminariet sänds på Zoom, länk:
https://ltu-se.zoom.us/j/61171082955

Program

Moderator: Lena Callne

12.00–12.05 Välkommen och inledning

12.05–12.45 Vad händer med arbetsplatserna efter corona?
Under pandemin har många arbetat hemifrån och förlorat många av sina vanliga rutiner. Från att ha haft ett dagligt sammanhang med kollegor i gemensamma lokaler till att sitta ensamma hemma och samverka digitalt. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, pratar om hur det har påverkat oss och vad vi sannolikt kommer att behålla efter pandemin.

12.45–13.15 Naturen som kraft för återhämtning
I det moderna samhället har naturen som en arena för hälsa kommit i skymundan. Päivi Juuso, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, pratar om hur vårt arbets- och privatliv har begränsats under pandemin, och hur naturens betydelse har ökat – som en arena för samvaro och arbete, men också för rekreation och återhämtning.

13.15–14.00 Kommer våra byggda miljöer att förändras?
Corona-pandemin har förändrat användningen av den byggda miljön på alla nivåer: arbetsplatsen, hemmet, bostadsområdet, stadsmiljön, transporterna, regionen. Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, ger oss en spaning om detta kommer att fortsätta när smittoriskerna har minskat.

14.00–14.10 Paus

14.10–14.50 Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av pandemin?
Olle Hage, lektor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, intervjuas om vilka fortsatta konsekvenser som vi kan förvänta oss i svensk ekonomi post-corona. Vad händer när vissa branscher drabbas extra hårt? Vilka ekonomiska följder kommer vårt förändrade beteende att leda till framöver?

14.50–15.50 Panelsamtal
Samtal om hur det varit att leda och utveckla en organisation under pandemin och strategier för hur vi fortsätter framåt.

  • Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord
  • Josefina Nordmark, vd Nordmark & Nordmark
  • Mikael Nyström, vd Mobilaris
  • Grete Solvang-Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör LKAB

15.50–16.00 Summering och avslutning