Hoppa till innehållet

Information för medarbetare

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 4 april 14.15
Universitetet följer utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt Folkhälsomyndigheten. Det senaste finns alltid under rubriken Senaste informationen fram till mellanrubriken.

Senaste informationen

Riksdagen har beslutat att covid-19 inte ska klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom efter den 31 mars 2022. Regeringen har beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig, vilket innebär att behandlande läkare anmäler till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

I samband med det flyttar corona-webben till de interna sidorna för medarbetare respektive studenter. 

Visa fortsatt hänsyn

Visa hänsyn till lokalvårdare och lämna kontoret i samband med städning, om det inte sker genomförs inte städningen.

Det är fortsatt smittspridning i världen av covid-19. Det är därför viktigt att göra riskbedömning inför tjänsteresor utomlands, och undersöka eventuella restriktioner som gäller på resmålet. Inför alla tjänsteresor ska möjligheten till digitala möten övervägas.

Fortsatta rekommendationer

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Arbete i hemmet 

Lokal överenskommelse om möjlighet till regelbundet distansarbete träder i kraft under våren. Under övergångstiden är det möjligt att delvis arbeta hemifrån, under förutsättning att verksamheten tillåter det och efter samråd med närmaste chef.

Exempel på åtgärder vid Luleå tekniska universitet är:
Fortsatt förstärkt städning

För dig som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten ger särskilda rekommendationer till dig som är ovaccinerad eller inte är fullvaccinerad.
Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra, skriver Folkhälsomyndigheten.
Vaccinera dig i Norrbotten eller Västerbotten.

Vaccination på arbetstid

Då det finns ett samhällsintresse att stoppa smittspridningen har universitetet beslutat att göra ett undantag för vaccinering mot covid-19, som i det här fallet får ske på betald arbetstid. 

Vid arbete i hemmet

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar