Hoppa till innehållet

Information för personal

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 18 januari 16.50.
Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt Folkhälsomyndigheten. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 träffas regelbundet. Det senaste finns alltid längst upp.

Senaste informationen

Aktuella restriktioner
Regeringen meddelade fredag den 18 december nya nationella restriktioner på grund av covid-19.

Det innebär att allt arbete, som i samråd med närmaste chef, kan utföras hemma ska utföras i hemmet under hela januari. Endast personal med arbetsuppgifter som inte går att utföra från hemmet ska vistas på arbetsplatsen. Medarbetare som av arbetsmiljöskäl inte kan eller bör jobba hemifrån ska prioriteras för närvaro på arbetsplatsen. Bedömningen görs av närmaste chef. 

Universitetets riktlinjer

För att reducera risk för smittspridning i samband med jul och nyårshelgerna har universitetets åtgärder förlängts och skäpts. De gäller till och med 31 januari 2021 och därefter görs ny bedömning.

 • Medarbetare som av arbetsmiljöskäl inte kan eller bör jobba hemifrån ska prioriteras för närvaro på arbetsplatsen. Bedömningen görs av närmaste chef.
 • För yrkesgrupper som har stadigvarande arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro ska en dokumenterad riskbedömning göras av närmaste chef. Även för andra situationer kan det vara värdefullt att göra en övergripande riskbedömning, initieras av närmaste chef. 
 • Tjänsteresor ska undvikas.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom.
 • Håll dig uppdaterad via ltu.se/corona  

Biblioteket

Universitetsbibliotekets öppettider hittar du här.

Angående handsprit

Handsprit ska vara tillgänglig på de ställen det inte går att tvätta händerna på universitetet.

Folhälsomyndigheten rekommenderar handtvätt i varmt vatten i 20 sekunder och handsprit där det inte är möjligt att tvätta händerna. Läs mer under rubriken Tvätta händerna ofta på Folkhälsomyndighetens sida.

Om du är smittad

Medarbetare som konstaterats smittade bör underrätta sin närmaste chef. Detta för att universitetet ska kunna agera snabbt för att minimera fortsatt smittspridning. Luleå tekniska universitet som arbetsgivare ska också få denna typ av anonymiserad information från regionala smittskyddet men då med viss fördröjning. OBSERVERA att chef/arbetsgivare inte får sprida information om enskilda individers hälsotillstånd.

Minska smittorisken

 • Håll avståndet till andra
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner förkylningssymptom
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten ger tips i covid-19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller om du bor med någon som har har konstaterad covid-19, ta noga del av Folkhälsomyndighetens information. 
 • Läs Folkhälsomyndighetens information om hur du minskar risken för smitta i det dagliga livet. 

Om covid-19

 • Region Norrbotten informerar om covid-19-test. Region Västerbotten genomför också tester.
 • ​Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt för diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. På den här sidan hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till. 

Vårterminen 2021

 • Studenter och medarbetare förutsätts fortsätta agera på sätt som minimerar risk för smittspridning och i alla sammanhang upprätthålla social distansering. 
 • Verksamheten bör dra god nytta av erfarenheter av distanslösningar och digitala moment där de har berikat verksamheten. 
 • Fysisk undervisning på universitetsområdet prioriteras för studenter i termin 1.

Undervisning på plats ska bedrivas inom ramen för de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

 • Gruppstorlekar ska hållas nere. Utglesning av sittplatser i alla lärosalar och hörsalar så att fysisk distans mellan studenter (ca 2 m) uppnås.
 • Noggrannhet med handtvätt och tillgång till handsprit i alla lärosalar och hörsalar
 • Skyltning om hygienföreskrifter och om att hålla fysisk distans (engelska och svenska) i alla lärosalar och hörsalar.
 • Daglig städning i alla lärosalar, avtorkning med desinfektionsmedel.
 • Personer med förkylningssymtom ska stanna hemma

Alla måste ha beredskap för att smittläget när som helst kan ändras och att det då kan krävas övergång till 100 procent distansundervisning.

Berörd verksamhet bedömer själv vilka moment som är nödvändiga att genomföra fysiskt och planerar dessa med iakttagande av försiktighetsåtgärder enligt ovan.

Studenter ska informeras om eventuella avsteg från beslutad kursplan.

Läs mer om hur undervisningslokaler anpassats.

Vid arbete i hemmet

Sjukanmälan och läkarintyg 

 • Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt.
 • Regeringen har ändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av covid–19. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan görs. Beslutet gäller från och med den 11 mars.
 • I normala fall ska du efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 15 december ska läkarintyg lämnas först dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Detsamma gäller vid vab.Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
 • Vid frånvaro från arbetet på grund av att du är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar