Information för personal

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 1 oktober, 14.15.
Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt Folkhälsomyndigheten. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 träffas regelbundet.

Senaste informationen

Nu behöver vi hjälpas åt och hålla ut med rutiner för att undvika smitta. Tänk på att:

 • Hålla avståndet
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma om du känner minsta lilla symptom
 • Testa dig för covid enligt Region Norrbottens information 

Om covid-19

 • Region Norrbotten informerar om att personer som har förkylningssymptom kan ta ett covid-19-test. Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor.
 • Om någon du bor med har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information. 

Resor och besök

 • Universitetet rekommenderar att alla resor övervägs noggrant, såväl inrikes- som utrikesresor. För mer information se Folkhälsomyndighetens och UD:s information
 • Om besök från annat land bedöms vara prioriterat och angeläget ansvarar värden för att deltagarna får information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Framförallt bör de som har förkylningssymptom inte besöka universitet. För mer information om reseregler till Sverige, läs UD:s information, även polisens information
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid–19-tider i den här filmen.

Kom ihåg: Folkhälsomyndighetens rekommendationer, god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom, undvik att röra med händerna i ansikte och håll distans till andra.

Hösten 2020

Den 15 juni meddelade regeringen att rekommendationen om distansundervisning tas bort. Universiteten öppnades igen. Den 30 juli förlängde Folkhälsomyndigheten sin rekommendation om fortsatt hemarbete, där det är möjligt. Rekommendationen gäller till årsskiftet. Syftet är att undvika trängsel i kollektivtrafiken och utglesning på arbetsplatser. Nedan följer universitetets hållning när det gäller hemarbete för medarbetarna under höstterminen 2020.

 • Den coronaanpassade campusverksamhet som universitetet nu inför innebär behov av mer närvaro vid respektive studieort av både studenter och medarbetare än vad som varit fallet under våren 2020.
 • Studenter och medarbetare förutsätts fortsätta agera på sätt som minimerar risk för smittspridning och i alla sammanhang upprätthålla fysisk distansering.
 • Utifrån verksamhetens behov bedömer varje chef i vilken utsträckning och omfattning det är möjligt att medarbetare arbeta hemifrån. Syftet är att bidra till utglesning på universitetsområdet och i kollektivtrafik. 
 • Det är arbetgivarens ansvar att bedöma när det krävs närvaro på arbetsplatsen och när det fungerar med arbete i hemmet.

 • Varje chef bedömer vilka andra åtgärder som är möjliga att vidta för att bidra till utglesning och minskad smittspridning, samtidigt som en fungerande verksamhet upprätthålls. Läs mer här.
 • Varje chef ansvarar för fortsatt kontakt med samtliga medarbetare för att följa upp deras arbetsmiljö. Medarbetare som av ergonomiska eller andra skäl inte bör arbeta hemifrån ska utföra arbetet på arbetsplatsen. Läs universitetsdirektör Veronica Sundströms blogg.
   
 •  Läs mer om de digitala verktyg som erbjuds för arbete på distans.
 • Försäkring vid arbete hemifrån: En person som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. Läs mer om universitetets försäkringar.
  Läs mer om försäkringar i FAQ- vanliga frågor och svar.

Undervisning under hösten

Undervisningen ska genomföras delvis på plats, delvis digitalt. När det gäller studenter i årskurs 1 ska stora delar av undervisningen genomföras i universitetets lokaler. Samtidigt får grupperna inte vara för stora och avståndet på två meter mellan varandra ska hållas. Det har gått ut en FAQ till dig som lärare via mejl angående LP 1. Det gäller läsperiod 1, men även läsperiod 2, under förutsättning att det inte tas något nytt beslut. 
Läs mer om hur undervisningslokaler anpassats inför hösten och om förhållningssätt.

Löneförhandlingarna

 •  Löneförhandlingarna inom universitetet kommer att påbörjas när de nationella avtalet är klara.

Förändrat karensavdrag

 • Regeringen har ändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av covid–19. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Den kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassanhar en e-tjänst där ansökan görs. Beslutet gäller från och med den 11 mars och den försäkrade kan ansöka om ersättning retroaktivt.

Sjukanmälan och läkarintyg 

 • Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt. Regeringen har förändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av coronaviruset. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan görs.
 • I normala fall ska man efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 27 mars behövs läkarintyg först efter 21 dagars sjukdom när du ansöker om sjukpenning. Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
 • Vid frånvaro från arbetet på grund av att man är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk! Du ska vara symtomfri i två dagar innan du går till arbetet, enligt Folkhälsomyndigheten. Om du har en familjemedlem som är sjuk, kan du gå till jobbet så länge du själv inte har symtom. 
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon samt nära kontakt med sjuka personer. 

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar