Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 24 september, 14.15.
Universitetet har en fortsatt bevakning och förhöjd beredskap gällande utvecklingen av covid-19. Utvecklingen bevakas löpande av universitetets centrala samordningsgrupp och gruppen har regelbundet avstämningsmöten.

Provtagning Covid-19

 • Region Norrbotten meddelar att personer med förkylningssymptom kan ta ett covid-19-test.Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor.
 • Om någon du bor med har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information.

Se smittskydsläkarens tips

Anders Nystedt, smittskydsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid–19-tider i den här filmen.

Om undervisningen vid Luleå tekniska universitet

 • Gruppernas storlek för bland annat undervisning och examination ska anpassas med ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Alla har ett ansvar att följa den rekommendationen.
 • På våra utbildningsorter finns information om covid-19 på allmänna platser och i klassrum.
 • Universitetet fortsätter uppmana alla att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar såsom god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom samt håll distans till andra.
 • Medarbetare och studenter ska kunna känna sig trygga med att Luleå tekniska universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef.

Läsperiod 1, 31 aug-30 okt, hösten 2020

Läsperiod 1 genomförs fysiskt och digitalt. Du som student ska vara beredd att infinna dig på plats om du går en campusförlagd utbildning. Du som går termin 1  prioriteras för undervisning i universitetets lokaler. Din lärare informerar dig om vad som gäller. Det gäller eventuellt även läsperiod 2, 2 nov-16 jan, under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.
Studenter och medarbetare förutsätts fortsätta agera på sätt som minimerar risk för smittspridning och i alla sammanhang upprätthålla fysisk distansering. 

Det gäller för tentamen

Läs mer här.

For International Master Students

Information for International Master Students in FAQ, the English version.

Information om distansundervisning

 • Alla studenter ska vara beredda på fysisik undervisning under hösten.
 • Lokalerna är tillgängliga för alla med passerkort och kod.
 • Studenter rekommenderas att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon, samt nära kontakt med sjuka personer. 

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

 • Studenter uppmanas att hålla sig allmänt informerade via Folkhälsomyndighetens webb, UD och 1177 Vårdguiden då information och rekommendationer kan ändras från dag till dag.
 • Studenter som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information på UD:s webb eller app. International office vid Luleå tekniska universitet har kontakt med studenter som befinner sig utomlands.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. 

Viktiga externa länkar