Hoppa till innehållet

Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 6 maj 17.30.
Universitetet har en fortsatt bevakning och förhöjd beredskap gällande utvecklingen av covid-19. Utvecklingen bevakas löpande av universitetets centrala samordningsgrupp och gruppen har regelbundet avstämningsmöten. Den senaste informationen ligger alltid överst.

Senaste informationen

Som en påminnelse om det akuta smittläget kommer här filmen med smittskyddsläkare Anders Nystedt. 

Undervisning och omtentamen hösten 2021

Rektor har fattat beslut om undervisning läsperiod 1 och omtentamen.
Undervisningen sker på distans och på plats. De studenter som är nya vid universitetet prioriteras för undervisning på plats.  
Även studenter som deltar i kurser med moment som kräver fysisk närvaro ska prioriteras för närvaro på universitetet.
Universitetet har vidtagit en rad åtgärder, men det är också ett stort individuellt ansvar att alla, följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd samt universitetets anvisningar.
Omtentaperioden i augusti sker helt digitalt.

Ovanstående kan ändras om smittspridningen förändras.

Lokala restriktioner i Västerbotten

Region Västerbotten förlänger sina lokala restriktioner till den 9 maj. Du ska bland annat inte göra onödiga resor i eller utanför regionen, bära munskydd i kollektivtrafik och även inomhus om du inte kan undvika kontakt med personer utanför din närmaste krets.

Osäkert smittläge

Eftersom smittläget för covid-19 är osäkert just nu uppmanas alla fortsatt vara restriktiva och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.  

Undervisning vårterminen 2021
Undervisningen under vårterminen 2021 ska främst genomföras digitalt eller genom andra undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus, förutsatt att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Varje institution bedömer vilka moment som är nödvändiga att genomföra fysiskt. De ska planeras utifrån gällande restriktioner med anledning av rådande pandemi.

 • Examination genomförs digitalt eller via andra examinationsformer, som inte innebär fysisk närvaro på universitetet.
 • Det är viktigt att studenter får information i god tid angående både undervisnings- och examinationsformer, för att möjliggöra en god studieplanering.
 • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts under VT 2021 med anledning av pågående pandemi, beslut tas av huvudutbildningsledare. 
 • Beslutet gäller från och med den 25 januari och till med den 5 juni 2021.
 • Undervisningslokalerna har anpassats  

Du som är student: Vistas om möjligt endast i universitetets lokaler för schemalagd undervisning eller examination. Studera helst hemma övrig tid och då i mindre grupper.

Biblioteket

Universitetsbibliotekets öppettider hittar du här. 

Om handsprit

Handsprit ska vara tillgänglig på de ställen det inte går att tvätta händerna på universitetet.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar handtvätt i varmt vatten i 20 sekunder och handsprit där det inte är möjligt att tvätta händerna. Läs mer under rubriken Tvätta händerna ofta på Folkhälsomyndighetens sida.

Rekommendationer

 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.
 • Om möjligt, försök att plugga tillsammans med de du vanligtvis studerar med
 • Skolans lokaler får endast bokas för studierelaterade aktiviteter
 • Digitala möten ska föredras framför fysiska möten
 • Kan du plugga hemma, gör det
 • Om du kommer till skolan säkerställ fysisk distans
 • Respektera den anpassade möbleringen
 • Notera att regeringen inte har försatt universiteteten i distansläge och att resor för studier betraktas som nödvändiga resor. Planerad salstentamen har diskuterats mellan universitetets säkerhetschef och smittskyddet Norrbotten, samt riskbedömts och åtgärder har vidtagits.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon, samt nära kontakt med sjuka personer. 
 • Anders Nystedt, smittskydsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid–19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller någon i hushållet har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information.

Provtagning Covid-19

 • Region Norrbotten meddelar att personer med förkylningssymptom kan ta ett covid-19-test. Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till.

Det gäller för tentamen

Läs mer här.

For International Master Students

Information for International Master Students in FAQ, the English version.

Information om undervisning

 • Alla studenter ska vara beredda på undervisning på plats.
 • Studenter rekommenderas att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

 • Studenter uppmanas att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens webb, UD och 1177 Vårdguiden då information och rekommendationer kan ändras från dag till dag.
 • Studenter som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information på UD:s webb eller app. International office vid Luleå tekniska universitet har kontakt med studenter som befinner sig utomlands.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. 

Viktiga externa länkar