Hoppa till innehållet

Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 4 december 09.10.
Universitetet har en fortsatt bevakning och förhöjd beredskap gällande utvecklingen av covid-19. Utvecklingen bevakas löpande av universitetets centrala samordningsgrupp och gruppen har regelbundet avstämningsmöten.

Universitetet informerar i samband med skärpta allmänna råd i Norrbotten och Västerbotten

 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.
 • Om möjligt, försök att plugga tillsammans med de du vanligtvis studerar med
 • Skolans lokaler får endast bokas för studierelaterade aktiviteter
 • Digitala möten ska föredras framför fysiska möten
 • Kan du plugga hemma, gör det
 • Om du kommer till skolan säkerställ fysisk distans
 • Respektera den anpassade möbleringen

Nya allmänna råd från Region Norrbotten och Region Västerbotten samt  Folkhälsomyndigheten har införts. De gäller från 10 november till och med den 13 december. 

Observera att smittspridningen ökar snabbt i Norrbotten och Västerbotten. 

"Avstå från kalas och festligheter"

– Det är av yttersta vikt att alla norrbottningar verkligen tänker på att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och vara noga med handhygienen. Avstå från kalas och festligheter och umgås hellre inom den egna familjen, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare, på Region Norrbottens sajt.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon, samt nära kontakt med sjuka personer. 
 • Anders Nystedt, smittskydsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid–19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller någon i hushållet har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information.

Provtagning Covid-19

 • Region Norrbotten meddelar att personer med förkylningssymptom kan ta ett covid-19-test.Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till. 

Vårterminen 2021

 • Undervisningen genomförs fysiskt och digitalt, enligt rektors beslut. Du som student ska vara förberedd på en blandad undervisning med fysisk närvaro och distansundervisning. Om du går årskurs 1 kommer  undervisningen sannolikt till största delen genomföras i universitetets lokaler. Din lärare informerar dig om vad som gäller. Det gäller under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.
 • Undervisningslokaler och universitetsbiblioteket har anpassats för att följa riktlinjerna om försiktighetsåtgärder, som till exempel fysisk distansering och tillgång till handsprit samt möjlighet till handtvätt. Universitetet har även förstärkt städning, bland annat avtorkning med desinfektionsmedel på kontaktytor.
 • Gruppernas storlek för bland annat undervisning och examination ska anpassas med ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Klassrum och hörsalar är anpassade efter rådande rekommendationer vilket innebär en halvering av antalet platser. I stora hörsalar nyttjas en tredjedel av platserna. Alla har ett ansvar att följa den rekommendationen. På alla våra utbildningsorter finns information om covid-19 på allmänna platser och i klassrum.
 • Universitetet fortsätter uppmana alla att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom, undvik att röra med händerna i ansikte, samt håll distans till andra.
 • Medarbetare och studenter ska kunna känna sig trygga med att Luleå tekniska universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef.

Det gäller för tentamen

Läs mer här.

For International Master Students

Information for International Master Students in FAQ, the English version.

Information om undervisning

 • Alla studenter ska vara beredda på fysisik undervisning.
 • Studenter rekommenderas att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

 • Studenter uppmanas att hålla sig allmänt informerade via Folkhälsomyndighetens webb, UD och 1177 Vårdguiden då information och rekommendationer kan ändras från dag till dag.
 • Studenter som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information på UD:s webb eller app. International office vid Luleå tekniska universitet har kontakt med studenter som befinner sig utomlands.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. 

Viktiga externa länkar