Information för studenter

Publicerad: 10 mars 2020

Uppdaterad 30 mars 09.54.
Universitetet följer regeringens rekommendation, vilket innebär att vi övergått till distansundervisning och andra platsoberoende examinationsformer. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 har möten varje dag för uppdatering av information och eventuella åtgärder.

Senaste informationen om distansundervisning

  • Distansundervisningen betyder att det från den 18 mars 2020 inte sker någon undervisning eller examination i universitetets lokaler på någon av våra utbildningsorter. Lokalerna är tillgängliga för alla med passerkort och kod.
  • Studenter rekommenderas dock att studera hemma eller i andra lokaler samt att bevaka sin LTU-mejl och ltu.se. Logga in i Ladok och kolla att din e-post och telefonnummer stämmer.
  • Mer information om tentor och läsperiod 4 hittar du i FAQ nedan, samt Tentamen – vad gäller.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

  • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk!
  • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon samt nära kontakt med sjuka personer. 

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

  • Studenter uppmanas att hålla sig allmänt informerade via Folkhälsomyndighetens webb, UD och 1177 Vårdguiden då information och rekommendationer kan ändras från dag till dag.
  • Studenter som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information om appen Resklar på UD:s webb. International office vid Luleå tekniska universitet har kontakt med studenter som befinner sig utomlands.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har dagliga samordningsmöten.

Viktiga externa länkar