Om coronaviruset

Publicerad: 16 mars 2020

Att bromsa smittspridningen av coronaviruset är högst upp på agendan i Sverige och i världen. Situationen ändras dag för dag och som lärosäte och som individer påverkas vi av snabba beslut som fattas av samhällsaktörer, myndigheter, företag och politiker nationellt och internationellt.

Den globala ekonomin drabbas hårt och i en tid av osäkerhet är det lätt att känna stor oro. Det är förståeligt, men det är viktigt att försöka behålla ett lugn. Att inte tappa proportionerna och påminna sig om att de flesta smittade får relativt lindriga symptom – men samtidigt ta stor hänsyn till riskgrupper bestående av äldre och personer med underliggande sjukdomar.
Som rektor och forskare uppmanar jag er studenter och medarbetare att vara källkritiska, inte minst mot uppgifter som sprids i sociala medier. Att låta missförstånd och ryktesspridning ta fart förvärrar situationen ytterligare. Kontrollera därför det du läser mot information på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten. Faktabaserad kunskap är a och o i detta läge.
 
Vi är många vid Luleå tekniska universitet som jobbar hårt för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt och för att lärosätet ska vara en trygg plats även under de speciella omständigheter som råder. Vi följer noga och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens, UD:s och andra myndigheters råd och rekommendationer. För att hålla dig uppdaterad om vad som händer vid vårt universitet uppmanar vi dig att ta del av våra löpande uppdateringar på ltu.se/corona.
 
Vår ambition är att i möjligaste mån säkerställa att ni studenter ska kunna fortsätta era studier och därmed också ha fortsatt rätt till CSN. Vi gör oss därför beredda för att, om det blir nödvändigt, kunna styra om campusförlagd utbildning till distansundervisning via Zoom och Teams. Förutsättningarna är olika mellan olika program och det kan även anpassningarna bli i detta snabbt föränderliga läge. Jag ber er ha tålamod och förståelse för det.
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla er som jobbar hårt för att hitta lösningar i en osäker situation. Som är hänsynsfulla och vänliga mot människor i er omgivning och tänker på våra äldre och andra riskgrupper. Tvätta händerna! Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom eller andra tecken på sjukdom.
 
Sköt om er!
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.
 

 

Toppbild rektors blogg

Taggar