Hoppa till innehållet

Senaste information angående coronaviruset

Publicerad: 12 mars 2020

Uppdaterad 30 juni 15.10
Läs senaste informationen från universitetsledningen. Texten uppdateras när ny information finns, det senaste ligger alltid överst i texten. Följande riktar sig till medarbetare och studenter vid Luleå tekniska universitet med anledning av coronaviruset/covid-19.

Senaste informationen

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Läs även Information för medarbetare och Information för studenter.

Information om arbete i hemmet finns på sidan För medarbetare

Viktigt

 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom
 • Information om testning och hur länge du bör vara hemma om du är sjuk finns på Folkhälsomyndighetens sida
 • Håll avstånd till varandra
 • Undvik folksamlingar
 • Tvätta händerna

Om Covid-19

 • Om någon i din närhet eller i ditt hushåll fått Covid-19, se Folhälsomyndighetens information.
 • Region Norrbotten informerar om att  personer med förkylningssymptom kan testa sig för covid–19. Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • Det är regionerna smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. Folkhälsomyndigheten informerar om hur det går till. 
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid-19-tider i den här filmen.

Anpassningar under pandemin: fortsatt aktuellt!

 • Undervisningslokaler och universitetsbiblioteket har anpassats för att följa riktlinjerna om försiktighetsåtgärder, som till exempel fysisk distansering och tillgång till handsprit samt möjlighet till handtvätt. Universitetet har även förstärkt städning, bland annat avtorkning med desinfektionsmedel på kontaktytor.
 • Gruppernas storlek för bland annat undervisning och examination ska anpassas med ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Klassrum och hörsalar är anpassade efter rådande rekommendationer vilket innebär en halvering av antalet platser. I stora hörsalar nyttjas en tredjedel av platserna. Alla har ett ansvar att följa den rekommendationen. På alla våra utbildningsorter finns information om covid-19 på allmänna platser och i klassrum.
 • Universitetet fortsätter uppmana alla att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom, undvik att röra med händerna i ansikte, samt håll distans till andra.
 • Medarbetare och studenter ska kunna känna sig trygga med att Luleå tekniska universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef.

Tentamina

Läs mer här.

For International Master Students

Råd från Folkhälsomyndigheten

 • Folkhälsomyndigheten sammanfattar råd till privatpersoner för att bromsa smittan här.
 • Råd till verksamheter för att bromsa smittan finns här.

Förändring karensavdrag

Tidigare information

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk.
 • Alla medarbetare och studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Medarbetare sjukanmäler sig enligt ordinarie rutiner.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. Universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan då läget förändras kontinuerligt.