Senaste information angående coronaviruset

Publicerad: 12 mars 2020

Uppdaterad 24 september 14.15.
Läs senaste informationen från universitetsledningen. Texten uppdateras när ny information finns, det senaste ligger alltid överst i texten. Följande riktar sig till personal och studenter vid Luleå tekniska universitet med anledning av coronaviruset/covid-19.

Senaste informationen

 • Region Norrbotten informerar om att  personer med förkylningssymptom kan testa sig för covid–19. Region Västerbotten genomför också tester.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre, enligt Folkhälsomyndigheten, se rubriken Så kan vi minska smittspridningen.
 • Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor.
 • Om någon du bor med har konstaterad covid-19, läs Folkhälsomyndighetens information.
 • Anders Nystedt, smittskydsläkare vid Region Norrbotten kommer med tips i covid-19-tider i den här filmen.

Terminsstart

Inför terminsstarten förbereddes hörsalar, grupprum, allmänna studieytor, klassrum och universitetsbibliotekets lokaler för att följa riktlinjerna om försiktighetsåtgärder, som till exempel fysisk distansering och tillgång till handsprit samt möjlighet till handtvätt. Universitetet har även förstärkt städning med förändrade rutiner, bland annat avtorkning med desinfektionsmedel på kontaktytor.

Gruppernas storlek för bland annat undervisning och examination ska anpassas med ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Alla klassrum och hörsalar är anpassade efter rådande rekommendationer vilket innebär en halvering av antalet platser. I stora hörsalar nyttjas en tredjedel av platserna. Alla har ett ansvar att följa den rekommendationen. På alla våra utbildningsorter finns information om covid-19 på allmänna platser och i klassrum.

Universitetet fortsätter uppmana alla att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom, undvik att röra med händerna i ansikte, samt håll distans till andra.

Medarbetare och studenter ska kunna känna sig trygga med att Luleå tekniska universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef.

Hösten 2020

Regeringen beslutade att universiteten skulle öppna den 15 juni. I övrigt gäller Folkhälosmyndighetens rekommendationer som tidigare. Läs mer i rektors blogg.
Läsperiod 1 genomförs fysiskt och digitalt. Du som student ska vara beredd att infinna dig på plats, om du går en campusförlagd utbildning. Om du går årskurs 1 kommer en del av undervisningen att ske i universitetets lokaler. Din lärare informerar dig om vad som gäller. Det gäller läsperiod 1, men även läsperiod 2, under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.

Från och med 15 augusti upphävdes beslutet om arbete hemma för personalens del. Läs mer på Information för personal.  

Tentamina

Läs mer här.

For International Master Students

Råd från Folkhälsomyndigheten

 • Folkhälsomyndigheten sammanfattar råd till privatpersoner för att bromsa smittan här.
 • Råd till verksamheter för att bromsa smittan finns här.

Förändring karensavdrag

Max 50 personer 

 • Från och med söndag den 29 mars är det inte tillåtet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

 • Enligt Folkhälsomyndigheten omfattas inte arbetsplatser och skolor av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men universitetet ger en uppmaning om att minimera aktiviteter som samlar många människor. 

Tidigare information

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk. Du ska vara symptomfri i två dagar innan du går till arbetet, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • Alla medarbetare och studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information. Medarbetare sjukanmäler sig enligt ordinarie rutiner.
 • Om du har en familjemedlem som är sjuk, kan du gå till jobbet så länge du själv inte har symtom.
 • Samtliga publika arrangemang i Vetenskapens hus har ställts in tillsvidare.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier och håll dig uppdaterad på denna sida. Universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan då läget förändras kontinuerligt.