Hoppa till innehållet

Skänker skyddsutrustning från universitetslabb

Publicerad: 27 mars 2020

Region Norrbotten är i stort behov av skyddsutrustning för att personalen ska kunna vårda patienter med covid-19 på ett säkert sätt. Luleå tekniska universitet skänker nu skyddsutrustning från olika laboratorier.

Under kort tid har behovet av fler vårdplatser och kraftigt ökande patientantal inom Region Norrbotten gjort att stora mängder skyddsutrustning behöver införskaffas. Förråden gapar tomma och det är svårt att få leveranser i tid. Därför söker regionen nu efter företag eller organisationer som på olika sätt kan bidra med skyddsutrustning till sjukhus och andra vårdinrättningar i länet.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska unversitet skänker skyddsutrustning som vanligtvis används vid laborationer. Det rör sig om overaller, förkläden, andningsskydd, skyddsglasögon, skoskydd och ett stort antal skyddshandskar. Institutionen skänker även sprit som används för att desinficera ytor och handsprit. Skyddsutrustningen kommer i första hand att användas på Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus i vården av patienter med covid-19.

Tacksam för engagemanget

Niklas Ranneberg, upphandlingschef och tillförordnad inköpschef på Region Norrbotten, kom tillsammans med upphandlingskollegan Mathilda Broström för att hämta skyddsutrustningen på universitetet.
– Vi på Region Norrbotten är ödmjukt tacksamma för den skyddsutrustning vi har fått från universitetet. Jag blir tårögd av det engagemang som finns ute i samhället, sade Niklas Ranneberg.

Désirée Nordmark, förste forskningsingenjör inom avfallsteknik och labbkoordinator för Miljölaboratoriet på Luleå tekniska universitet, var med och lämnade över utrustningen till regionen. Hon berättade att det är flera olika laboratorier på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som har varit med och bidragit och att det är självklart för dem att hjälpa till på alla sätt de kan.

Lånar ut respiratorer

Även institutionen för hälsovetenskap har bidragit med utrustning till Sunderby sjukhus.
– Vi har tidigare skänkt engångshandskar, engångsförkläden, operationsrockar och ytdesinfektion, berättar Ulrica Strömbäck, lektor i omvårdnad.
Nu har hon även varit med och lämnat över två respiratorer och ett antal sprutpumpar, som används för administrering av läkemedel till patienter.
– Det känns bra att kunna bidra med utrustning, säger Ulrica Strömbäck.

Hon berättar att de inte har tömt förråden med material som främst används till den praktiska undervisningen av blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
– Nej vi har gjort en bedömning av vad vi kan avvara och ändå ha material kvar när vi åter kan ha undervisning på plats. De två respiratorerna har vi lånat ut till Region Norrbotten, de används i vår utbildning av intensivvårdssjuksköterskor säger Ulrica Strömbäck.