Tentamen och VFU Hälsovetenskap

Publicerad: 18 mars 2020

Nedan hittar du specifik information för studenter som läser på Institutionen för hälsovetenskap.

Omtentamen och tentamensperioden den 18-28 mars.

All planerad omtentamen och tentamen som skulle genomföras den 18 till 28 mars kommer genomföras som digital distanstentamen, dvs inga salstentamen kommer genomförs varken på campus Luleå eller annan tentamensort (ex-vis lärcentra, vuxenbildning, högskola, universitet etc).
De planerade omtentamen 18-20 mars kommer flyttas till vecka 13, samma dag och tid.
Undantaget är följande omtentamen som kommer genomföras såsom planerat:

18 mars:

M7007H Barnmedicin Tid 9-14. Ansvarig lärare Silje Gustavsson
M0075H Akutsjukvård traumatologi. Tid 9-13. Ansvarig lärare Per Lindmark
O0083H prov 0002 Tid 9-10.15. Ansvarig lärare Gunilla Johansson
M0073H Tid 9-14 Ansvarig lärare Johanna Sundbaum
M0039H Tid 9-14 Ansvarig lärare Johanna Sundbaum
M0082H Tid 9-14 Ansvarig lärare Johanna Sundbaum
M0006H Tid 9-14 Ansvarig lärare Johanna Sundbaum

20 mars

M0057H prov 0011. Tid 9-12 Ansvarig lärare Sara Larsson
M7006H Tid 9-12. Ansvarig lärare Daniel Zotterman

Alla ordinarie tentamen som skulle genomförts vecka 13 flyttas till vecka 14, motsvarande veckodag och tid. Det innebär att läsperiod 4 komprimeras och startar vecka 15.

Undantaget är följande tentamen som kommer genomföras såsom planerat:

23 mars
O0071H Tid 8.15-16.15. Ansvarig lärare Britt-Marie Välivaara

24 mars
M0083H prov 0002. Tid 9-11. Ansvarig lärare Veronika Jönsson

26 mars
O0009H Tid 8.15-16.15 Ansvarig lärare Sebastian Gabrielsson

27 mars
O7014H 9-13 Canvas plus övervakning Ulrica Strömbäck
O7070H 9-13 Word-fil plus. Angelica Forsberg
O0092H 9-12 Canvas plus övervakning. Åsa Nilsson, Sara Lind, Anna Zotterman.
M0056H prov 0015 9-11. Canvas plus övervakning. Veronica Jönsson

Du som är anmäld till tentamen kommer att kontaktas, via din LTU-mailadress, med mer information om vad som gäller för just din tentamen. Ingen efteranmälan eller kölista är möjlig för denna tentaperiod är möjlig utifrån rådande läge. Håll också löpande utkik på denna sida för ny information.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Planeringen idag är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras såsom planerat för er studenter.
Region Norrbotten har 20-03-17 meddelat att studenter är viktiga och behövs i verksamheten och de planerar för att genomföra VFU-placeringarna.
HLV anser att verksamheterna gör bedömningarna om VFU-placeringar kan genomföras med fullgod kvalitet och säkerhet för såväl studenter som för vårdtagare. Studenter i verksamheten ska självklart följa verksamhetens riktlinjer, skyddsföreskrifter och säkerhetsarbete.

Det kan inte nog poängteras att om man som student känner sig sjuk med förkylningssymtom ska man INTE bege sig till verksamheten, på samma sätt som man ska stanna hemma från sina studier, dvs följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten (https://www.ltu.se/ltu/Nar-nagot-hant/Coronavirus-Covid-19/Information-for-studenter-1.196756).

Det kommer finnas verksamheter som inte tillåter studenter på VFU-placeringar. I dessa fall kan VFUn inte genomföras såsom planerat. Kursansvarig lärare kommer kontakta var och en av er studenter som drabbas av detta för att diskutera den uppkomna situationen. När den uteblivna/avbrutna VFU-perioden kan genomföras kan HLV i dagsläget inte ge något besked om. Det kommer bero på när verksamheterna har möjlighet att ta emot studenter igen. Vi förstår de olägenhet detta kan medföra för er studenter, och vi kommer att arbeta för att lösa situationerna utifrån förutsättningar med en individuell planering för respektive student.

Det är möjligt att denna planering kan komma ändras, och vi kommer då skyndsamt att informera er studenter.

Studier på distans

All undervisning kommer ske på distans from 18 mars. Varje enskilt program kommer att se över de kommande veckorna under vårterminen 2020. Respektive kursansvarig (utbildningsledare) kommer kontakta er studenter om förändringar i redan lagd planering.
Alla delar in denna information kan komma att ändras utifrån att rekommendationer och regler förändras och HLV kommer då omedelbart att uppdatera denna information8

Luleå 20-03-18

Peter Michaelson, Huvudansvarig utbildningsledare, Institutionen för hälsovetenskap