Tentamen – vad gäller

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 23 mars 13.25

Information om tentamen och läsperiod 4

Ny information får juristerna angående examination och disputation i länk nedan. (23 mars).

Tentamina i sal är i regel flyttad till annan form av tentamen.

Alla salstentamina, som skrivs i sal med papper och penna, är framflyttad till vecka 13 och vecka 14.

Ordinarie salstentamen är flyttad till vecka 14, måndag – lördag, motsvarande veckodag och tid.
Omtentamen i sal är flyttad till vecka 13, onsdag – fredag, motsvarande veckodag och tid.

Hemtentamen, online- tentamen eller annan digital tentamen, som planerats  före universitetets distansläge genomförs som vanligt.

Du som är anmäld till tentamen kommer att kontaktas, via din LTU-mailadress, med mer information om vad som gäller för just din tentamen. Ingen efteranmälan eller kölista är möjlig för denna tentaperiod är möjlig utifrån rådande läge. Håll också löpande utkik på denna sida för ny information.

Det innebär att läsperiod 4 komprimeras och startar vecka 15. Detta under förutsättning att kursansvarig lärare inte har meddelat annat.

  • Mer information i FAQ, se länk nedan.